Hidranți de incendiu

Hidranți de incendiu

Conform cu Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților – Indicativ NP 133 – 2011:

5.4.5 Hidranţi de incendiu

(1) Se vor prevedea un număr de hidranţi cu respectarea prevederilor SR 4163-1/1995 § 2.2.6.9. Conform cu această prevedere, coroborat cu § 2.2.6.5.1 din acelaşi standard se stipulează: dotarea cu armături de închidere a conductelor de serviciu, la distanţe de maximum 100 m astfel încât să nu se scoată din funcţiune mai mult de 5 hidranţi de incendiu; în acest sens se poate admite:

a) pentru străzi cu lungimi < 500 m şi max. 100 – 120 branşamente, având clădiri de locuit de max. P+1 se poate admite ca diametrul minim al conductei de serviciu să fie < 100 mm;

b) în aceste situaţii hidranţii de incendiu se vor racorda la conducta principală din cea mai apropiată intersecţie.

(2) Documentele de referinţă pentru hidranţii exteriori sunt: SR EN 14339/2006 şi SR EN 14384/2006 precum şi reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor Asociaţiei Europene a Liberului Schimb parte la acordul privind Spaţiul Economic European, pentru hidranţi exteriori care sunt fabricaţi şi/ sau comercializaţi legal în aceste tări.

(3) Diametrul conductelor pe care se amplasează hidranţii exteriori vor fi: 100 mm pentru hidranţi de 80 mm diametru, 150 mm pentru hidranţi de 100 mm diametru şi 250 mm pentru hidranţi de 150 mm, hidranţi supraterani, amplasaţi pe artere; pentru siguranţa intervenţiei în caz de reparaţii branşamentul unui hidrant de 150 mm va fi prevăzut cu vană de izolare montată în cămin şi ţinută în poziţia deschis.

(4) Debitul unui hidrant exterior se va considera 5 l/s; în cazul clădirilor mari care cer un debit mai mare vor fi prevăzuţi mai mulţi hidranţi care vor funcţiona simultan. Amplasarea efectivă se va face conform „Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. Indicativ NP 086/2005”.

(5) Amplasarea şi debitul hidranţilor interiori se vor stabili după prevederile „Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. Indicativ NP 086/2005”.

(6) La stabilirea distanţelor de amplasare a hidranţilor exteriori pentru incendiu se va ţine seama şi de faptul că înălţimile clădirilor protejate nu vor depăşi 45 m.

(7) Prevederile conţinute de „Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. Indicativ NP 086/2005”, referitoare la posibilitatea folosirii şi altor surse de apă în combaterea incendiilor, vor fi amendate în toate cazurile de următoarea restricţie generală: în nici o situaţie reţeaua de apă potabilă nu va fi conectată cu o altă reţea a cărei apă nu este potabilă, conform prevederii Legii nr.458/2002, republicată. Acest lucru este valabil pentru reţeaua exterioară clădirii dar şi pentru cea interioară. Când stingerea incendiului interior se preconizează să se facă cu apă din alte surse, reţelele vor fi separate şi cu măsuri speciale controlabile – apă nepotabilă. Este necesar avizul organelor sanitare.

(8) Când din motive tehnologice (noduri de reţea, sectorizarea pentru reparaţii) se prevăd vane de închidere şi se izolează un tronson de conductă cu/sau fără hidranţi, se va verifica: pe tronsonul izolat să nu fie mai mult de 3 hidranţi; lungimea tronsonului să fie mai mică de 300 m; în cazul în care în zona influenţată apare un incendiu să existe rezerva în reţea sau să se impună măsuri speciale de lucru prevăzute de reglementările specifice.

(9) Durata de întrerupere a funcţionării tronsonului nu va depăşi 8 ore la localităţi mici şi 4 ore la localităţile mari (peste 100 000 locuitori).

(10) Toate reţelele de distribuţie pentru localităţile peste 5000 locuitori vor avea o structură/graf/schemă de lucru de formă inelară în zona cu riscul cel mai mare la incendiu.

(11) Reţelele de distribuţie pentru localităţi cu debit de incendiu > 20 l/s vor fi prevăzute cu legătură dublă la rezervoarele de apă.

(12) Hidranţii exteriori vor fi amplasaţi astfel încât să fie accesibili şi protejaţi, respectiv pozaţi subteran sau suprateran, în soluţie constructivă acceptată şi semnalizaţi corespunzător.

(13) Distanţa dintre doi hidranţi adiacenţi: cel mult 100 m.

(14) În cazul alimentării directe a motopompelor cu apă din rezervor (prin racordul special prevăzut) vor fi luate măsurile pentru evitarea murdăririi apei în mod accidental (pompe murdare, cisterne murdare); vor fi asigurate măsuri ca apa din rezervor să alimenteze gravitaţional recipientul folosit la stingerea incendiilor.

Hidranți de incendiu îngropați

Descarcă versiunea DWG pentru Hidranți de incendiu îngropați.

Hidrant de incendiu ingropat

Hidranți de incendiu supraterani

Descarcă versiunea DWG pentru Hidrant de incendiu suprateran Dn100.

Hidrant de incendiu suprateran Dn100

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.