Legea 170/2019 privind reducerea riscului seismic

Legea 170/2019 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Motivare

Legea 170/2019 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 20/1994. Aceasta are în vedere unitățile de învățământ în care se desfășoară activități didactice.

Motivul principal care a stat la baza acestei legi este starea deplorabilă la nivel național a clădirilor unități de învățământ. Ne amintim de incidentele din 2017, când s-au prăbușit tavanele la două unități de învățământ.

Multe dintre clădirile în care se desfășoară activități didactice sunt vechi și nu au beneficiat de investiții la partea de structură. În cazul unui seism moderat sau major, aceste clădiri nu prezintă siguranță.

Conform datele furnizate de Institutul Național de statistică, în România există:

 • Unități de învățământ (cifre aproximative):
  • 12.500 – antepreșcolar și școlar;
  • 5.000 – primare și gimnaziale;
  • 160 – special primar și gimnazial;
  • 1.650 – liceal;
  • 1.400 – profesional și postliceal;
  • 100 – universitar;
 • 3.578.600 de elevi și studenți: ;
 • 236.000 de cadre didactice.

Scopul legii 170/2019

Ținând cont de situația existentă, prin această lege se dorește să se stabilească situația exactă prin expertiză tehnică a clădirilor de învățământ.

Scopul este acela de a prefigura un plan de intervenție asupra acestora pentru a asigura condiții de siguranță în caz de seism.

Legea 170/2019 privind reducerea riscului seismic

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

Articol unic. – Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21 ) și (22 ), cu următorul cuprins:

„(21) Până la data de 1 ianuarie 2021 conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. În cazul existenței unor astfel de expertize, numai clădirile expertizate după data de 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024.

(22) Sursa de finanțare este asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale.”

2. La articolul 24 alineatul (1), după litra h) se introduc două noi litere, lit. i) și j), cu următorul cuprins:

„i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin.(21) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ care au fost construite înainte de 1978;

j) neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. (21) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ care au fost construite înainte de anul 1978.”

3. La articolul 24 alineatul (2), după lit. h) se introduc două noi litere, lit. i) și j), cu următorul cuprins:
„i) nerespectarea prevederilor lit. i) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.”
j) nerespectarea prevederilor lit. j) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.”

4. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul primarului general al municipiului București, respectiv al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor, precum și în cazul conducătorilor celorlalte instituții publice, altele decât primăriile, și care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de
învățământ.”

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.