Secretarul comisiei de receptie semneaza procesul verbal?

Secretarul comisiei de receptie semneaza procesul verbal?

Una dintre întrebările frecvente ridicate cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor este aceasta: secretarul comisiei de receptie semneaza procesul verbal de recepție, sau nu?

Motivul pentru care mulți specialiști se întreabă acest lucru este datorat de lipsa unei exprimări clare. În noua HG 343/2017 nu există o indicație clară și suficientă pentru a răspunde la această întrebare.

Noile formulare pentru procese-verbale de recepție nu prevăd poziție pentru semnătura secretarului comisiei recepției. Unii se miră de acest lucru, probabil deoarece sunt obișnuiți ca acesta să semneze la efectuarea recepției. Însă nici în vechiul regulament al recepției nu era stipulat ca dirigintele de șantier să semneze pe procesul-verbal de recepție.

Așadar, trebuie sau nu ca secretarul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor să semneze procesul-verbal de recepție?

Ipotezele prezentate de HG 343 din 2017

HG 343 din 2017 publicată în MO nr. 406 din 30 mai 2017 ocolește cumva acest aspect. Din acest motiv prima reacție este firească: secretarul comisiei nu trebuie să semneze pe procesul-verbal de recepție. Dar dacă acesta nu semnează, afectează cu ceva efectuarea recepției? Să vedem ipotezele prezentate de HG 343/2017 și să urmărim logic informațiile pe care le avem.

Singurele referințe legate de secretarul comisiei de recepție sunt cele de la art. 11 alin. (3), (4) și (5), care specifică următoarele:

(3) Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie cartea tehnică a construcției.

(4) Dirigintele de șantier autorizat prevăzut la alin.(3) nu face parte din componența comisiei de recepție.

(5) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicată.

Înțelegem faptul că unul din diriginții de șantier implicați va fi secretarul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. Rolul său este de a întocmi documentele pentru recepție și de a constitui cartea tehnică a construcției. Acesta nu face parte din comisia de recepție. Ca invitați participă obligatoriu reprezentanții executantului și ai proiectantului. Până aici e clar.

Din textul HG 343/2017 se înțelege clar că secretarul comisiei de recepție nu poate semna ca membru în comisia de recepție.

Dar poate semna la alți participanți sau la au mai fost prezenți?

Dacă acesta dorește să semneze, o poate face la au mai fost prezenți sau la alți participanți.

Interesant este faptul că formularele de recepție indică în mod expres la alți participanți semnături doar pentru executant și proiectant. Numărul reprezentanților din partea proiectantului și din partea executantului nu este limitat. Astfel, pot fi prezenți arhitecți, ingineri de structură și ingineri pe partea de instalații. La fel, din partea executantului pot participa șeful de șantier, responsabilul tehnic cu execuția și alte persoane responsabile din conducerea companiei.

Dar nu este greșit nici dacă secretarul comisiei de recepție nu semnează pe aceste procese-verbale de recepție. După cum bine se știe, secretarul este unul din diriginții de șantier autorizați implicați. La momentul recepției acesta a întocmit deja un referat de specialitate cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. În plus, el este reprezentantul beneficiarului care deja este reprezentat în comisia de recepție cu o persoană desemnată ca președintele comisiei.

Concluzie

Așadar, secretarul comisiei de recepție poate decide dacă va semna sau nu pe procesele-verbale de recepție. Cu sau fără semnătura acestuia, recepția nu este afectată în vreun fel.  Comisia de recepție este cea care ia decizia, conform cu prevederile din HG 343/2017 despre care vom discuta într-un articol ulterior.

În plus, deoarece nu este clar indicat în textul HG 343/2017, secretarul comisiei de recepție poate semna fie la au mai fost prezenți, fie la alți participanți. Important este să nu semneze ca membru în comisia de recepție, deoarece acest lucru nu îi este permis.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.