Legea 171 din 2020

Legea 171 din 2020

Legea 171 din 2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Legea a fost promulgată la 12.08.2020.

Articol unic. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu excepțiile prevăzute de lege;

2. La articolul 26 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3 cu excepția celor menționate la lit. b) de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor  prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b) precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.