Cladire cu consum de energie aproape egal cu zero

Ce este o cladire cu consum de energie aproape egal cu zero?

Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor prevede o schimbare importantă ce va avea loc începând cu 1 ianuarie 2021. Schimbarea are în vedere performanța energetică a clădirilor noi, care vor fi executate în baza autorizațiilor emise de la 01 ianuarie 2021.

Acest tip de clădire face referire la un concept nou: clădire de tip NZEB.  Clădirea NZEB trebuie să conducă, în timp, la reducerea consumului de energie din surse fosile. Totodată, acestea trebuie să protejeze mediul natural și construit.

La proiectarea și realizarea clădirilor de tip NZEB trebuie să țină seama realitățile mediului construit din România.

Cadru legislativ

Cadrul legislativ din România este dat de Legea 372/2005.

Un element bine de reținut din această lege este cel din articolul 17 alin. (1):

Art. 17 (1) Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Așadar, începând cu anul 2021, vor exista cerințe noi cu privire la clădirile noi. Cu siguranță vor exista cerințe noi și în cazul reabilitărilor clădirilor existente.

Ce este o cladire cu consum de energie aproape egal cu zero?

Definiția dată de legea 372/2005:

Art. 3 pct. 15. Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero – clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit astfel:

a) în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021;

b) proporțiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 și după 2051, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero este clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată. Necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero sau foarte scăzut. Acesta este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

Caracteristici ale clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero în România

Clădirea de tip NZEB este caracterizată de consum redus de energie provenită din surse fosile. Aceasta utilizează surse regenerabile de energie (nefosile) într-o proporție stabilită prin procedura de definire a cerințelor minime.

Atât în cazul clădirilor noi cât și al celor existente incluse în programe naționale și locale de modernizare energetică, se urmărește ca soluțiile tehnice adoptate să satisfacă cerințele minime din punct de vedere al costurilor.

Toate aceste cerințe sunt aplicate atât clădirilor noi, cât și a celor existente. Datorită situației fondului construit existent, programele naționale se concentrează pe reabilitarea și modernizarea clădirilor existente.

Soluțiile tehnice de reabilitare și modernizare energetică vor fi diferențiate pe zone climatice și pe orizonturi de timp de aplicare. Ponderea clădirilor noi devine semnificativă ulterior anului 2020.

Clădirea cu consum energetic aproape de zero trebuie să îndeplinească două cerințe:

  1. Configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea impactului minim asupra mediului natural, inclusiv asupra microclimatului zonal;
  2. Asigurarea de utilități energetice compatibile cu performanța energetică a clădirilor noi de tip NZEB.

Cine stabilește nivelul necesarului de energie pentru aceste clădiri?

În același articol 7 alin. (3) și (4) se indică următoarele:

(3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilește prin reglementări tehnice. Ponderea de utilizare a energiei din surse regenerabile se va stabili diferențiat pe funcțiunile clădirilor și zone cu potențial de energie din surse regenerabile.

Cerințe minime de performanță energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero

ORDIN 2.641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007

Cerințele minime de performanță energetică pentru clădirile noi cu consum de energie aproape egal cu zero privește consumul de energie primară și emisiile de CO(2), care sunt prezentate distinct, pe categorii de clădiri și zone climatice, pentru orizontul de timp 01.01.2019 și 01.01.2021, în anexa L “Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero” din partea 3 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107/3 din cadrul Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”, indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

Cerințe noi la nivel de certificat de urbanism

Prin certificatul de urbanism va exista o nouă cerință pentru solicitanții de autorizații de construire:

(4) Pentru încadrarea în termenele prevăzute, [..] prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale competente în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire, se va solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Soluțiile tehnice incluse în proiectele clădirilor noi trebuie să vizeze atât configurarea energetică a clădirilor cât și adaptarea sistemelor interne și districtuale la cerințele de performanță energetică superioară.

Proiectarea clădirilor noi și realizarea acestora se va baza pe realizarea elementelor de construcție prefabricate, fără punți termice. În cazul clădirilor noi NZEB, de origine fosilă, nu poate fi neglijată energia înglobată în materialele de construcție.

În articolul următor vom prezenta exemple de bună practică pentru clădirile noi de tip NZEB.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.