OUG 80/2021 privind situațiile de urgență

OUG 80/2021 privind situațiile de urgență

OUG 80/2021 privind situațiile de urgență. La data de 30 iunie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 647/2021 partea I Ordonanța de Urgență nr. 80 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

Cadru legislativ

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 9 martie 2011) de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

REGULAMENTUL (CE) NR. 764/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (din 9 iulie 2008) de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.

Sunt vizate spre modificare și completare:

 • OG 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
 • OUG 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 481/2004 privind protecția civilă.

Modificare OG 88/2001

Articolul 1 alin. (3) din OG 88/2001 se modifică astfel:

(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în municipiul București ca servicii publice în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General.

Astfel, serviciile de urgență profesioniste nu mai sunt servicii deconcentrate.

Modificare OUG 21/2004

Articolul 14 alin. (1) din OUG 21/2004 se modifică astfel:

Art. 14. — (1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență profesioniste, care funcționează ca inspectorate județene și București/Ilfov, asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situațiile de urgență nu mai constituie servicii deconcentrate.

Modificare și completare Legea 307/2006

Sunt aduse o serie de modificări și completări la Legea 307/2006, din care am selectat doar câteva reprezentative.

Este modificată definiția scenariului de securitate la incendiu. Astfel, în noul înțeles, scenariul de securitate la incendiu este:

 • document, parte a pieselor scrise ale proiectului construcției, instalației sau amenajării, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/execuție elaborate; măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu se reflectă în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție.

În plus, apare noțiunea de scenariu de securitate la incendiu preliminar, care reprezintă:

 • document, denumit în continuare scenariu preliminar, ce prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu și stabilește principalele coordonate de proiectare și care, pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu.

Este introdusă expresia cadru tehnic ce reprezintă:

 • persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuțiilor privind apărarea împotriva incendiilor și care deține competențele profesionale aferente ocupației «cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândește dreptul de exercitare a ocupației prin brevetul de pompier specialist prevăzut la art. 56.

Devine obligatorie angajarea unui cadru tehnic pentru autoritățile administrației publice centrale, județene și locale. Instituțiile publice și operatorii economici care se încadrează în criteriile din Normele generale de apărare împotriva incendiilor au obligația de a desemna un salariat care să îndeplinească atribuții specifice.

Comisia tehnică comună

Se constituie o comisie tehnică comună la nivelul I.G.S.U. și M.D.L.P.A care emite îndrumări privind modul de aplicare și interpretare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.

Panou de avertizare

Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective. Panoul are următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.

Obligația de mai sus vizează următoarele categorii de construcții:

 • clădiri sau spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;
 • clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură — teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
 • clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism — hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.

La recepția la terminarea lucrărilor

La recepția la terminarea lucrărilor, este obligatorie prezența unui membru din cadrul inspectoratelor pentru construcțiile:

 • săli aglomerate, înalte și foarte înalte, de producție și/sau depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 mp și risc mare sau foarte mare de incendiu;
 • centre comerciale cu suprafața desfășurată de peste 2.500 mp;
 • parcaje cu mai multe de 100 de locui de parcare pentru autoturisme;
 • clădiri de turism având capacitatea mai mare de 10 camere sau 50 de paturi;
 • spitale, cămine pentru copii cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;
 • aziluri de bătrâni sau alte clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure cu mai multe de 50 de locuri.

Sunt aduse modificări importante privind obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu. Anumite proiecte-tip cu grad mare de repetabilitate pot fi certificate la cerința securitate la incendiu printr-un acord emis de I.G.S.U.

Modificare Legea 481/2001

Articolul 28 alin. (1) din Legea 481/2004 se modifică literele c) și k) astfel:

c) organizează și dotează, pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, servicii de urgență private și stabilesc regulamentul de organizare și funcționare a acestora ori încheie contracte cu alte servicii de urgență private, care dispun de forțe și mijloace capabile să intervină operativ și eficace în cazul situațiilor de protecție civilă;

k) încheie convenții sau protocoale de cooperare cu serviciile de urgență profesioniste sau voluntare.

Pentru consultarea tuturor modificărilor și completărilor, am atașat OUG-80-2021 pentru modificări și completări privind securitatea la incendiu.pdf (7740 downloads ) (OUG 80/2021).

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.