Ordin 89/2021 calificare tehnică furnizare servicii de sistem

Ordin 89/2021 calificare tehnică furnizare servicii de sistem

Ordin 89/2021 calificare tehnică furnizare servicii de sistem: în data de 14 iulie 2021 a fost emis Ordinul 89/2021 de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE.

La data de 21 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 716 Partea I Ordinul 859/2021 privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem.

Cadru legal

Directiva (UE) 2019/944 al Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic.

OUG 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 160/2012.

Ordin 89/2021 ANRE

Art. 1. — Se aprobă Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. publică documentul prevăzut la art. 1 pe pagina proprie de internet în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem – anexă la Ordin 89/2021 ANRE

Scop

Procedura stabilește modul de desfășurare a procesului de calificare tehnică a:

 • unităților generatoare;
 • locurilor de consum comandabil;
 • instalațiilor de stocare sau agregărilor acestora

constituite în unități de furnizare a rezervelor sau grupuri de furnizare a rezervelor, pentru furnizarea serviciilor de sistem inclusiv pentru participarea la apărarea și restaurarea sistemului energetic național.

Calificarea tehnică pentru furnizarea rezerva de stabilizare a frecvenței, respectiv a serviciilor de echilibrare reprezintă condiția prealabilă pentru ca:

 • unitățile generatoare;
 • locurile de consum comandabil;
 • instalațiile de stocare sau agregări ale acestora,

să participe la piața pentru rezerva de stabilizare a frecvenței, respectiv Piața de Echilibrare ca unitate furnizare de rezerve/grup furnizor de rezerve.

Calificarea tehnică pentru reglajul tensiunii a:

 • unitățile generatoare;
 • locurile de consum comandabil;
 • instalațiile de stocare sau agregări ale acestora,

reprezintă condiția prealabilă pentru ca operatorul de transport și de sistem/operatorul de rețea relevant să achiziționeze puterea reactivă corespunzătoare, furnizată de unitățile calificate.

Calificarea tehnică pentru participarea la apărarea sistemului energetic național este o condiție prealabilă pentru îndeplinirea măsurilor specificate în planul de apărare a Sistemului Electroenergetic Național de către:

 • unitățile generatoare;
 • locurile de consum comandabil;
 • instalațiile de stocare sau agregări ale acestora.

Calificarea tehnică pentru participarea la restaurarea sistemului energetic național este o condiție prealabilă pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în planul de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național de către:

 • unitățile generatoare;
 • locurile de consum comandabil;
 • instalațiile de stocare sau agregări ale acestora.

Domeniu de aplicare

Procedura se aplică:

 • de către operatorul de transport și de sistem;
 • de către solicitanți:
  • gestionari ai unităților de furnizare a rezervelor;
  • gestionari sau terți care reprezintă grupuri de furnizare a rezervelor.

Calificarea tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem se efectuează pentru următoarele tipuri de servicii de sistem:

 • Rezerva de stabilizare a frecvenței:
 • Servicii de echilibrare – produse standard:
  • rezerva de restabilire a frecvenței activată automat;
  • rezerva de restabilire a frecvenței activată manual;
  • rezerva de înlocuire;
 • Serviciul de reglaj al tensiunii;
 • Participarea la apărarea Sistemului Electroenergetic Național;
 • Participarea la restaurarea Sistemului Electroenergetic Național (capacitatea de pornire cu surse proprii).

Descarcă:

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.