Legea 314/2021 privind aprobarea OUG 184/2020

Legea 314/2021 privind aprobarea OUG 184/2020

Legea 314/2021 privind aprobarea OUG 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

Legea 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 2 noiembrie 2020 se modifică și completează astfel:

La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), s) și t) se realizează de către personalul împuternicit de Ministerul Energiei.

Notă: Personalul împuternicit de Ministerul Energiei care constată contravențiile menționate la art. 18 alin. (31 ) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, și aplică sancțiunile, precum și modelul procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin ordin al ministrului energiei.

Consultă Legea 121/2014 privind eficiența energetică actualizată la 01.01.2022.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.