3 noi obligații ale titularilor autorizațiilor de construire

3 noi obligații ale titularilor autorizațiilor de construire

3 noi obligații ale titularilor autorizațiilor de construire sunt impuse prin Legea 102 din 13 aprilie 2023, lege publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 322/18.04.2023.

Această lege modifică și completează câteva legi importante: Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea 554/2004 contenciosului administrativ și Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Astfel, în ceea ce privește Legea 50/1991 care ne interesează și care privește autorizarea executării lucrărilor de construcții, se aduc modificările de mai jos.

Autoritățile ce fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pun la dispoziția publicului principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți.

Informațiile referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, extrase din conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației și trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele:

  1. numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;
  2. titlul/descrierea proiectului;
  3. procentul de ocupare a terenului — P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului — C.U.T.;
  4. retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;
  5. suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;
  6. regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;
  7. dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
  8. dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
  9. planul de situație;
  10. planuri cu toate fațadele.

Odată cu publicarea informațiilor prevăzute la alin. (231) lit. a)—h) pe pagina de internet și/sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.

3 noi obligații ale titularilor autorizațiilor de construire

După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (231) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

Așadar, proaspeții titulari de autorizații de construire sunt acum obligați să efectueze câteva operațiuni înainte de a comunica autorităților începerea lucrărilor de execuție. Sunt 3 noi obligații ce se vor realiza pe proprie cheltuială și care vor necesita timp. Anunțul în ziar nu este greu de făcut. Panoul de identificare a investiției poate fi făcut într-o zi sau două. Însă rămâne de văzut cât timp ia să se noteze în cartea funciară informațiile de la punctele a și b.

Nu contează ordinea în care sunt realizate aceste 3 noi obligații ale titularilor autorizațiilor de construire. Data îndeplinirii ultimei dintre ele devine data la care se consideră adus la cunoștință organismele sociale interesate. De la cea dată se poate pune la dispoziția celor interesați informațiile și documentele cu caracter public spre studiu.

Pentru organismele sociale interesate termenul pentru formularea plângerii prealabile este de 30 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate. Termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate.

Atașez spre descărcare și consultare integral textul Legii 102/2023 în format PDF: Legea 102/2023 (6955 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.