Decizia 343/2023 tarife servicii SEAP

Decizia 343/2023 tarife servicii SEAP

Decizia 343/2023 emisă de Autoritatea pentru Digitalizarea României (A.D.R.) privind noile tarife servicii SEAP a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 403 din 11.05.2023.

Titlul întreg: Decizie pentru modificarea art. 1 din Decizia Autorității pentru Digitalizarea României nr. 191/2022 privind stabilirea tarifelor și a modalităților de plată pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP).

Cadru legal

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • OUG 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României;
 • Referatul de aprobare privind emiterea Deciziei privind majorarea tarifelor pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) nr. 36/2023 al Direcției suport aplicații;

Decizia 343/2023 tarife servicii SEAP

Art. I

Articolul 1 din Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 191/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 27 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 – Cuantumurile tarifelor aferente serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, sunt următoarele:

 1. cuantumul tarifului pentru serviciul poziții de catalog, aferent publicării în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare, este de 10 lei;
 2. cuantumul tarifului pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitație electronică ca facă finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, serviciu denumite participări preplătite, este de 100 lei;
 3. cuantumul tarifului pentru a beneficia de rapoarte generate în sistem, în contul solicitantului, conținând informații conform șablonului configurat, serviciu denumit notificări pe criterii de interes preplătite, este de 36,00 lei/șablon notificare/an;
 4. cuantumul tarifului pentru notificări de evenimente ale procedurii, serviciu denumit subscrieri la evenimentele procedurii, este de 4,70 lei/notificare;
 5. cuantumul tarifului de acces la serviciile web disponibile prin SEAP, serviciu denumite abonament la servicii web, este de 1.394,00 lei;
 6. cuantumul tarifului de acces la facilitățile electronice de recuperare certificat digital de acces în SEAP, serviciu denumit recuperare certificat digital, este de 46,50 lei;”

Art. II

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.