HG 1103 din 2022 privind programul pentru creșterea natalității

HG 1103 din 2022 privind programul pentru creșterea natalității

Prin HG 590 din 2024 s-a modificat HG 1103 din 2022 privind programul pentru creșterea natalității. Această hotărâre îi privește pe membri ai cuplului infertil, căsătoriți sau necăsătoriți, sau femeia singură infertilă. Aceștia trebuie să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România.

HG 590/2024 a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 511/2024.

Titlu întreg: Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 de beneficiari ai Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, în vederea asigurării medicamentelor și a efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate pe teritoriul României

În urma modificărilor aduse de HG 590/224 conform art. II, redăm mai jos forma finală a HG 1103/2022.

Articolul 1

(1) Se aprobă Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, denumit în continuare Programul.

(2) Programul se derulează de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia.

(3) Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor și a persoanelor singure din România, în vederea asigurării medicamentelor și a efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susținere a creșterii natalității în România.

(4) Începând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condițiile legii.

(5) Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, începând cu data de 1 octombrie 2022.

(6) Acordarea sprijinului financiar se realizează în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete și declarate eligibile, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (9) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Articolul 2

(1) Beneficiarii Programului sunt cuplurile și persoanele singure care au recomandare din partea unui medic specialist să urmeze proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creșterea natalității.

(2) Cel puțin unul dintre cei doi beneficiari ai Programului, membri ai cuplului infertil, căsătoriți sau necăsătoriți, sau femeia singură infertilă trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România.

(3) Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie între 20 și 45 de ani.

(4) În cadrul Programului, beneficiarii pot primi sprijinul financiar pentru un număr de maximum 3 proceduri în fiecare an de derulare a Programului.

(5) Beneficiarii Programului nu pot aplica, în același an, atât la programul derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cât și la alt program cu același scop, finanțat din fonduri publice, derulat la nivel local sau central.

(6) Procedurile de specialitate prevăzute la art. 1 pentru care se acordă sprijin vor fi stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 5.

Articolul 3

Cuplurile și persoanele singure din România care au indicație în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 de lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare creșterii natalității.

Articolul 4

(1) Sprijinul financiar constă în două vouchere, un voucher medicamente, în valoare de 5.000 lei, și un voucher proceduri medicale, în valoare de 10.000 lei, și se acordă pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere ale beneficiarului/beneficiarilor Programului, însoțite de documente doveditoare. Declarația pe propria răspundere trebuie să certifice faptul că în cursul anului 2024 nu s-a mai acordat sprijin financiar prin intermediul unui alt program, cu același scop, finanțat din fonduri publice. Documentele doveditoare sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format electronic, prin intermediul unei platforme digitale administrate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dedicate acestui program, conform prevederilor art. 2 lit. m) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Analiza cererilor și aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete.

(4) Prelucrarea cererii în scopul acordării ajutorului financiar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.

(5) Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere, documentele doveditoare, precum și modalitatea de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărâri.

Articolul 5

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale elaborează normele de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse și al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.