Metodologie Săptămâna verde 2024-2025

Metodologie Săptămâna verde 2024-2025

Programul Săptămâna verde 2024-2025: la data de 16.05.2024, prin Ordinul nr. 4.448 emis de Ministerul Educației, s-a aprobat metodologia de implementare a activităților școlare locale din cadrul Programului Săptămâna verde, pentru anii 2024 și 2025, finanțate din Fondul pentru mediu.

Ordinul nr. 4.448 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea  I nr. 524 din 06.06.2024.

Descarcă Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la metodologie:

Obiectivele metodologiei sunt:

  1. dezvoltarea competențelor preșcolarilor/elevilor de investigare inter- și transdisciplinară a realității înconjurătoare;
  2. implicarea preșcolarilor/elevilor în explorarea/investigarea mediului natural;
  3. îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea formării unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător.

Activitățile din cadrul Programului „Săptămâna verde” se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Finanțarea și condiții de participare

Bugetul total alocat programului pentru anul 2024 și anul 2025 este în valoare de 100.000 mii lei.

Finanțarea este disponibilă unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal, pe baza înscrierii la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB), în limitele fondurilor disponibile.

Lista cu unitățile de învățământ care vor beneficia de finanțare în anul 2024 sau 2025, după caz, va fi înaintată Ministerului Educației la finalul anului școlar 2023—2024, de ISJ/ISMB.

Repartizarea sumelor pe anii 2024 și 2025, cu încadrarea în bugetul alocat ISJ/ISMB, se face la propunerea Direcției generale învățământ preuniversitar, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Condițiile de participare sunt următoarele:

  1. unitatea de învățământ trebuie să aibă personalitate juridică;
  2. unitatea de învățământ trebuie să completeze un formular de înscriere potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie și să îl transmită la ISJ/ISMB, în termenele stabilite, conform calendarului activităților.

Calendarul activităților programului Săptămâna verde 2024-2025

Calendarul activităților din cadrul programului Săptămâna verde:

Activitate Responsabil Perioada
Informarea unităților de învățământ privind oportunitatea înscrierii în programul de finanțare Ministerul Educației și ISJ/ISMB Mai—septembrie 2024
Înscrierea unităților de învățământ în programul de finanțare Unitatea de învățământ preuniversitar Mai—septembrie 2024
Alocarea bugetelor solicitate ISJ/ISMB Octombrie 2024
Coordonarea/Susținerea și monitorizarea activităților la nivelul unităților de învățământ ISJ/ISMB 2024 și 2025
Desfășurarea activităților la nivelul unităților de învățământ Unitatea de învățământ preuniversitar 2024 și 2025
Raportarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivelul unităților de învățământ Unitatea de învățământ preuniversitar
Centralizarea rezultatelor obținute la nivel județean și raportarea acestora ISJ/ISMB Decembrie 2024
Decembrie 2025
Centralizarea rezultatelor obținute la nivel național și raportarea acestora Ministerul Educației Martie 2026

Formularul de înscriere cuprinde numai activități eligibile, conform prezentei metodologii: Formular de înscriere program Săptămâna verde (272 downloads )

Dacă există unități de învățământ care nu se vor înscrie până la termenul-limită prevăzut la art. 20 sau în perioada de grație de maximum o săptămână de la expirarea acestui termen, bugetele acestora vor fi alocate altor unități de învățământ din același județ/municipiul București, la decizia inspectoratului școlar.

Activitățile eligibile în programul Săptămâna verde 2024-2025

1. participarea la excursii în domeniul educației pentru mediu și schimbări climatice (transport, cazare și masă — dacă este cazul, intrare la grădini botanice/în parcuri naționale, la muzee,
bilete la evenimente sau la cinema — filme documentare etc.), inclusiv deplasări pentru cercetare în teren (rezervații, situri de importanță comunitară — plante/animale ocrotite);

2. amenajarea spațiului verde al școlii/amenajarea de minigrădini botanice sau minisere/amenajarea de grădini (mobilier de grădină din materiale reciclate/reciclabile sau recuperate, material săditor, pământ, fertilizant, unelte, mănuși, folie de plastic, pietriș, scoarță de copac, gărdulețe, vopsea ecologică etc.);

3. acțiuni de ecologizare, colectare de deșeuri (mănuși, saci, unelte etc.);

4. amenajarea unui „colț verde” în interiorul unității de învățământ (mobilă din materiale reciclate sau recuperate, unelte, pufuri și perne, plante în ghiveci, diverse resurse ludice și educative pe tema educației pentru mediu și schimbări climatice etc.);

5. participarea la competiții locale, județene sau naționale de ecologie/protecția mediului/educație pentru mediu (consumabile pentru realizare de materiale și proiecte de mediu conform regulamentelor, transport, cazare și masă pentru participanți, dacă nu sunt asigurate de organizatori);

6. organizarea de minitabere urbane de educație pentru mediu și schimbări climatice (standuri, kituri, materiale reciclabile și reciclate pentru ateliere de crafting, alimente și băuturi pentru participanți, materiale promoționale din materiale reciclate etc.);

7. participarea și organizarea de schimburi de experiență cu alte unități de învățământ din comunitate sau din țară, în domeniul educației pentru mediu și schimbări climatice;

8. participarea profesorilor la cursuri de formare în domeniul educației pentru mediu și schimbări climatice, urmate de aplicarea noilor cunoștințe și abilități la clasă;

9. amenajarea de diorame, terarii și acvarii.

La solicitarea unităților de învățământ, ISJ/ISMB poate accepta și alte tipuri de activități eligibile, cu condiția încadrării în scopul, obiectivele și bugetul alocat Programului „Săptămâna verde”.

Tipuri de cheltuieli acceptate în programul Săptămâna verde 2024-2025

Tipuri de cheltuieli permise în cadrul Programului de finanțare:

1. consumabile pentru organizarea de lecții demonstrative și cercuri pedagogice interdisciplinare (biologie, fizică, chimie, geografie), urmate de organizarea de proiecte interdisciplinare interactive de educație pentru mediu și schimbări climatice;

2. kituri pentru laboratoarele de chimie și biologie, necesare pentru activități de educație pentru mediu și schimbări climatice;

3. achiziții de truse/instrumente pentru măsurarea unor parametri de calitate (apă, aer, sol etc.);

4. recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

5. achiziționarea de auxiliare didactice și mijloace de învățământ multimedia în domeniul educației pentru mediu și schimbări climatice;

6. abonamente la platforme educaționale care conțin materiale pe tema educației pentru mediu și schimbări climatice (eduboom, twikl, mozabook etc.);

7. consumabile pentru organizarea unor evenimente artistice/de creație cu teme ecologice sau a unor concursuri locale, județene, regionale și naționale de educație pentru mediu și schimbări climatice;

8. pentru activitățile eligibile din cadrul programului

Din fondurile alocate conform prezentei metodologii nu sunt permise cheltuielile salariale.

Raportări ale programului Săptămâna verde 2024-2025

Unitățile de învățământ înaintează la ISJ/ISMB un raport financiar referitor la utilizarea fondurilor primite; toate documentele justificative referitoare la utilizarea fondurilor primite vor fi păstrate la sediul unității de învățământ.

Unitățile de învățământ raportează la ISJ/ISMB activitățile desfășurate în unitatea de învățământ și rezultatele acestora, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Anexa nr. 2: Formular de raportare program Săptămâna verde (251 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.