Afis camdor energy

Vă oferim următoarele servicii:

  • Întocmire Certificat de Performanță Energetică pentru clădiri și apartamente;
  • Realizare audit energetic pentru clădiri existente;
  • Întocmire carte tehnică a construcției sau, după caz, reconstituire sau completare;
  • Servicii de diriginte de șantier;
  • Servicii de responsabil tehnic cu execuția;
  • Întocmire referat diriginte de șantier;
  • Servicii de consultanță tehnică pentru construcții în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor;