Documente necesare la începerea și la finalizarea execuției lucrărilor

Cote taxe ISC

Reglementări tehnice în construcții

Folosește caseta de căutare (search) și funcția de sortare (filter) pentru a găsi un normativ.
LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII pe mdlpa.ro
FILTER
Nr. crt.Indicativ reglementare tehnicaDenumire reglementare tehnica
I-1NP 028-1978Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor intre rosturile de dilatare la proiectarea construcțiilor.
I-2P 83-1981Instrucțiuni tehnice pentru calculul și alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-otel.
I-3NP 033-1999Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigidă (BAR).
I-4GP 042-1999Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigidă (BAR).
I-5NP 055-2001Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social/culturale, agrozootehnice și industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unităților administrativ teritoriale.
I-6GP 101-2004Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor.
I-7MP 036-2004Metodologie privind calculul sistemelor de protecție seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.
I-8MP 026-2004Metodologie de elaborare a hărților de hazard seismic local pentru localități urbane-H.S.L.L.U.