Cati membri are o comisie de receptie

Cati membri are o comisie de receptie la terminarea lucrărilor?

Probabil unul dintre cele mai fierbinți subiecte legate de comisia de recepție este cel legat de numărul membrilor din comisie. Părerile sunt împărțite, pe bună dreptate, în bună măsură tot din cauza exprimării echivoce a legislației. Până la urmă, cati membri are o comisie de receptie? Este obligatoriu să fie un număr impar pentru a facilita decizia majorității?

HG 273/1994 specifica clar numărul membrilor din comisia de recepție (minim 5 sau minim 7, în funcție de categoria de importanță a clădirii). Doar în cazul construcțiilor de locuințe P, P+M, P+1E comisia putea funcționa cu doar 2 membri. În rest, hotărârea indica un model pentru numărul membrilor comisiei: un număr impar.

Hotărârea permitea funcționarea comisiei de recepție cu 2/3 din membrii numiți. Aceasta însemna fie 3 membri în loc de 5, fie 5 membri în loc de 7. După care menționa clar faptul că hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

Membrii comisiei conform HG 343/2017

În noul HG 343/2017 care modifică HG 273/1994 sunt oferite mai multe indicații privind membrii comisiei de recepție. Deși sunt oferite suficiente detalii pentru fiecare situație în parte, hotărârea începe art. 16 cu un alineat care aruncă confuzie totală asupra a tot ce urmează:

Art. 16. – (1) Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei.

Pentru evitarea situației de egalitate a celor pro și contra, este nevoie de un număr impar de membri. Până aici totul este clar.

Însă art. 16 mai are două alineate care atribuie drepturi speciale de decizie unor persoane din comisia de recepție.

Art. 16. – (2) În cazul în care membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) au opinii separate, decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare. 

Din exprimarea acestui alineat se poate observa deja o primă problemă. De ce ai oferi o soluție pentru o situație practic rezolvată în alineatul (1)? Se poate deduce faptul că numărul membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să fie neapărat unul impar.

Analiză pe cazuri – construcții încadrate în art. 11 alin (1)

Să luăm ca exemplu un prim caz, conform cu art. 11 alin.(1). Din această categorie fac parte construcții cu destinația locuință individuală, anexe gospodărești, spații depozitare etc.

Din comisia de recepție fac parte obligatoriu următoarele persoane:

  • un reprezentant desemnat de investitor, cu rol de președinte;
  • un reprezentant desemnat de autoritatea care a emis autorizația de construire/desființare;
  • 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor […]; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului […].

Teoretic comisia de recepție poate avea un număr par

Investitorul are libertatea de a aduce în comisia de recepție 2 specialiști. În acest caz comisia de recepție va avea un total de 4 membri. Aceștia pot avea păreri separate de genul 2 pro și 2 contra. Pentru o astfel de situație se impune aplicarea prevederilor din art. 16 alin (2). Deci comisia de recepție poate avea un număr par.

Ce se întâmplă în teren

Desigur, în realitate lucrurile stau altfel. Investitorul nu are niciun motiv să angajeze doi specialiști în construcții pentru astfel de investiții. Astfel, comisia este formată doar din 3 membri. Iar decizia se poate lua cu majoritate.

Însă, mare atenție! Alineatul (2) conferă drept de decizie peste majoritatea comisiei unei persoane. Din acest punct conceptul de majoritate nu mai are vreo importanță în comisia de recepție.

În general, pentru construcțiile încadrate în art. 11 alin. (1) investitorii sunt cei interesați să efectueze recepția. Bineînțeles că specialiștii angajați de investitori vor fi de partea lor. Când membrii  comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) au opinii separate? Atunci când reprezentantul autorității administrației publice care a emis autorizația nu este de acord cu admiterea recepției. Este singura situație plauzibilă.

Dar, indiferent de situație, art. 16 alin.(2) conferă acestui reprezentant (să-l numim AAP de acum înainte) dreptul de a decide peste majoritatea comisiei. El poate să accepte sau să refuze admiterea recepției, indiferent de deciziile celorlalți. Interesant, nu? De ce aș avea nevoie de un număr impar în comisie dacă decizia oricum se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului AAP?

Analiză pe cazuri – construcții încadrate în art. 11 alin (2)

Pentru situațiile construcțiilor încadrate la art. 11 alin. (2) sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. (3) care specifică:

(3) În situația în care comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 11. alin. (2), iar reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură / Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă.

Pentru început, să fie clar: nu poți prevede de la început numărul total al membrilor care participă la recepție. În plus, nu poți stabili numărul specialiștilor doar ca să iasă număr impar al membrilor comisiei. Numărul lor este stabilit în funcție de categoria și clasa de importanță a clădirilor supuse recepției. Deci numărul lor nu contează.

Dacă majoritatea ar conta și de această dată, de ce li se atribuie drept de veto reprezentanților enumerați la art. 11 alin.  (2)? Dacă unul dintre aceștia nu este de acord cu admiterea recepției, atunci majoritatea nu mai contează. Bineînțeles, respingerea sau suspendarea trebuie motivate în procesul-verbal.

Corelarea cu art. 15 alin. (1)

Art. 15. alin. (1) din HG 343/2017 permite funcționarea comisiei la terminarea lucrărilor cu o prezență de cel puțin 2/3 din membrii comisiei numiți. Cum corelăm acest alineat cu restul din HG?

Pentru construcțiile încadrate la art. 11 lin.(1), poate lipsi o singură persoană. De regulă comisia e formată de 3 persoane. Însă cred că este evident că în acest caz reprezentantul AAP nu poate să lipsească din comisie. Mai ales când are și un rol decisiv. Astfel, poate lipsi fie specialistul, fie investitorul, iar recepția să fie efectuată cu 2 membri.

Pentru celelalte situații, cu încadrarea la art. 11 alin. (2), pot lipsi maxim (cu rotunjirile de rigoare):

  • 1 persoană pentru comisia formată din 4 membri;
  • 2 persoane pentru comisia formată între 5-7 membri;
  • 3 persoane pentru comisia formată între 8-10 membri…

Concluzie: cati membri are o comisie de receptie?

HG 343/2017 privind efectuarea recepției la lucrările de construcții nu este foarte clară atunci când numește membrii comisiei. Dimpotrivă, detaliile furnizate de ea produc mai multă confuzie. Astfel, investitorul și, reprezentantul său, diriginte de șantier, vor trebui să ia legătura cu factori de decizie din instituțiile implicate în recepție pentru a stabili forma finală a comisiei.

Însă din textul hotărârii nu reiese clar că membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor trebuie neapărat să fie impar. Și, după părerea mea, nici nu ar trebui să fie. Din alineatele analizate reiese faptul că întotdeauna comisia de recepție poate funcționa și în număr par de membrii.

Probabil că art. 16 alin.(1) trebuia să sune cam așa: Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia în unanimitate de către membrii comisiei, cu excepția situațiilor prevăzute în continuare.

Mult succes la efectuarea recepțiilor!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.