Arii si volume conventionale STAS 4908-85

Arii si volume conventionale STAS 4908-85

Arii si volume conventionale STAS 4908-85 pentru construcții civile și agricole, emis de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Institutul Român de Standardizare.

1. Generalități

1.1 Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul standard stabilește prescripțiile pentru determinarea ariilor și volumelor convenționale ale clădirilor civile, industriale și agrozootehnice necesare stabilirii indicilor tehnico-economici ai proiectelor acestor clădiri.

OBSERVAȚIE – În înțelesul prezentului standard termenul de arie are același înțeles cu cel de suprafață utilizat în documentele tehnico-normative în vigoare.

1.1.1 Determinarea ariilor pentru modul de calcul al indicilor de ocupare a terenului se va face conform STAS 7468-80.

1.1.2 Pentru calculul ariilor și volumelor se vor considera dimensiunile din desenele proiectului clădirii respective întocmite în conformitate cu STAS 1434-83; calculul ariilor și volumelor se va face cu ajutorul formulelor corespunzătoare figurilor geometrice respective. Figurile geometrice care au o formă neregulată se descompun în figuri geometrice simple.

1.2 Prevederi generale

Ariile se exprimă în metri pătrați, cu o zecimală iar volumele în metri cubi, fără zecimală.

2. Prescripții pentru  determinarea ariilor și volumelor

2.1 Prescripții pentru determinarea ariilor și volumelor convenționale ale clădirilor civile și industriale se dau în tabel.

Determinarea ariilor

STAS 4908-85
PunctArii sau volumeSimbolConținut și prescripții de determinare a ariilor și volumelor
2.2.1Aria construităAcAria secțiunii orizontale a clădirii, la cota ±0,000 a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereților.
În aria construită nu intră:
- rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp și nișele cu aria mai mare de 0,4 mp;
- treptele exterioare și terasele neacoperite;
- arile curților interioare, ale curților exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod curent curți englezești) mai mari de 4 mp.
Pentru construcțiile subterane și subsoluri aria construită se măsoară la cota finită a pardoselii și se consideră aria secțiunii orizontale cuprinsă în conturul exterior al pereților, inclusiv grosimea zidului de protecție a izolației. În cazul construcției amplasate pe teren în pantă, aria construcției se calculează în plane orizontale în trepte, funcție de teren și specificul construcției.
2.2.2Aria construită pe apartamentA capSuma ariilor utile ale logiilor și balcoanelor precum și a cotei părți din suprafețele părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului etc.) la care se adaugă suprafața aferentă ocupată de pereții interiori și exteriori ai apartamentului. În cazul încălzirii cu combustibil solid se adaugă suprafața aferentă sobelor și cazanelor de baie.
2.2.3Aria niveluluiA nivAria secțiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de conturul său exterior.
Observație - Podul nu se consideră etaj, cu excepția mansardelor.
Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite.
În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:
- ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;
- ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);
- ariile subpantelor;
- ariile balcoanelor și logiilor;
- ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;
- aria coridoarelor exterioare;
- aria scărilor exterioare de acces între niveluri, intră în calculul ariei nivelului deservit;
- aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m 9de exemplu subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc. părți ieșite și închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);
- aria rampelor exterioare și a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;
- aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor dacă h>1,80 m;
În aria nivelului nu se cuprind:
- copertinele cu suprafețe mai mici de 4 mp și adâncimea mai mică de 2 m, profile ornamentale și cornișele;
- învelitoarele, terasele necirculabile 9rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;
- golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte numai la curți de lumină și curți englezești;
ariile prevăzute la pct. 2.2.1 alineatul 2;
- aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mică de 1,80m.
La clădirile, cu excepția locuințelor, care au porțiuni cu număr diferit de niveluri sau cu niveluri denivelate de înălțimi egale sau diferite, deservite de o aceeași scară, numărul de niveluri al casei scării se determină conform fig. 1, 2 și 3.
2.2.4Aria perețilorA perSuma ariilor proiecțiilor orizontale ale secțiunilor pereților, panourilor și stâlpilor exteriori și interiori și coșurilor.
Observație - Cotele de dimensionare sunt cele din planurile de ansamblu conform STAS 1434-83.
Aria pereților se determină pe baza grosimii zidurilor. La calculul ariei pereților, nu se iau în considerare pereții amovibili care nu întrerup continuitatea pardoselilor.
2.2.5Aria utilăAuAria desfășurată mai puțin aria pereților.
2.2.6Aria utilă a apartamentuluiA uapSuma tuturor ariilor utile încăperilor din apartament (camere de locuit, băi, WX, bucătării, spații de depozitare ș ide circulație din interiorul apartamentului). Nu se cuprind: aria logiilor și balcoanelor, pragurile golurilor de uși ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare sobă și cazan de baie) în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuințelor duplex rampa mai puțin palierele nu se cuprind în suprafața utilă a apartamentului.
2.2.7Aria locuibilă pe apartamentA lapSuma ariilor destinate pentru locuit (camera de zi, dormitoarele).
Observație - Aria pentru locuit nu poate fi considerată aria (suprafața) locativă (termen specificat în legislație).
2.2.8Aria desfășuratăAdSuma ariilor tuturor nivelurilor.
Ad = Σ A niv
2.2.9Aria desfășurată construită (la locuințe)AdcAdc = Ad - aria subsolului

Determinarea volumelor definite de elementele de construcții

STAS 4908-85
PunctArii sau volumeSimbolConținut și prescripții de determinarea ariilor și volumelor
2.3.1Volumul niveluluiV nivVolumul obținut din produsul dintre aria nivelului și înălțimea lui.
Înălțimea nivelului se măsoară:
- pentru un nivel curent, între fețele finite ale pardoselilor inferioare și superioare, care delimitează nivelul superior respectiv;
- pentru ultimul nivel, la clădirile cu pod, între fața finită a pardoselii și fața superioară a umpluturii sau pardoselii și podului, după caz;
- pentru podul utilizat, între fața finită a pardoselii și conturul exterior al învelitorii;
- pentru ultimul nivel, la clădirile fără pod, între fața finită a pardoselii și conturul exterior al învelitorii.
2.3.2Volumul totalVtSuma volumelor nivelurilor.

Arii definite de funcțiuni la clădiri industriale și civile

STAS 4908-85
PunctArii sau volumeSimbolConținut și prescripții de determinarea ariilor și volumelor
2.4.1Aria de exploatareA expSuma ariilor utile destinate procesului tehnologic principal.
2.4.2Aria auxiliarăA auxSuma ariilor utile destinate tehnologiilor ajutătoare procesului tehnologic principal. Exemplu de A aux: aria destinată atelierului de întreținere utilaje.
Nu fac parte din aria auxiliară:
- depozitele care servesc procesele tehnologice de transformare (fermentare, maturizare, uscare, răcire etc.) sau care prin instalații speciale de climatizare, împiedică procese de alterare, creează medii septice etc.;
- depozite inter operaționale pentru producție neterminată.
Ariile indicate la alineatul precedent fac parte din aria de producție A exp.
2.4.3Aria de circulațieA circAria de circulație cuprinde:
- suma ariilor windfangurilor holurilor, coridoarelor, scărilor și ascensoarelor de folosință comună;
- suma ariilor din interiorul clădirilor destinate liniilor CF (delimitate de gabarite) și a căilor carosabile amenajate exclusiv circulației de camioane, electromotoare, etc.
În aria de circulație nu se cuprind:
- scările până la 1 m lățime și pasarelele neînchise de pereți;
- culoarele de circulație între utilaje și bancurile de lucru și suprafețele de deservire și a bancurilor de lucru.
2.4.4Aria anexăA anSuma ariilor utile ce nu fac parte din:
A exp + A aux + A circ
2.4.5Aria necesară comercialăAn comAriile sălilor de vânzare, consumație, ariile spațiilor pentru rezerva de mărfuri și aria auxiliară (ateliere de retuș și cabine de probă, camere de audiții, vizionare și depanare pentru RTV), bucătării, camere de preparare, laboratoare, cămări, oficiu, spălător de vase, spații pentru recepția și expediția mărfurilor, vestiare).

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.