Calcul grad de ocupare a terenului STAS 7468-80

Calcul grad de ocupare a terenului STAS 7468-80

Calcul grad de ocupare a terenului STAS 7468-80 la amplasarea lucrărilor de investiții, realizat de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Institutul Român de Standardizare. Pentru determinarea ariilor și volumelor vezi STAS 4908-85.

1. Generalități

1.1. Prezentul standard se referă la calculul gradului de ocupare a terenului, cu construcții și instalații, care trebuie avut în vedere la amplasarea lucrărilor de investiții pentru întocmirea planului general al obiectivelor de investiții cu caracter de producție, depozitare, transporturi, producție auxiliară, sursă de utilități, social-culturale etc.

1.2 Prevederile prezentului standard se aplică și la calculul de ocupare a terenului în cazul organizării de șantier pentru incintele industriale ale antreprizelor și subantreprizelor de construcții.

1.3 Prevederile prezentului standard nu se referă la locuințe.

1.4 Pentru calculul gradului de ocupare a terenului, la întocmirea planurilor generale ale obiectivelor de investiții, se vor lua în considerare următoarele suprafețe:

 1. suprafața incintei Si;
 2. suprafața construită, Sc, compusă din:
  • suprafața clădirilor;
  • suprafața construcțiilor inginerești și speciale;
  • suprafața utilajelor, dotărilor și construcțiilor tehnologice, de depozitare, instalații și transporturi etc. amplasate, de regulă, în aer liber;
  • suprafața aferentă rețelelor, Sr;
  • suprafața aferentă căilor de transport, St;
  • suprafața de protecție și siguranță, Sp;
  • suprafața ocupată, So.

1.4.1 Suprafața incintei Si reprezintă suprafața delimitată a teritoriului, terenului sau platformei necesară amplasării obiectivului de investiții. Pentru obiectivele construire exterior incintei se vor calcula separat gradele de ocupare a terenului, luându-se în considerare suprafețele împrejmuite sau în lipsa acestora, suprafețele determinate de condițiile tehnice fiecărei categorii de lucrări.

1.4.2 Suprafața construită Sc reprezintă suma suprafețelor ocupate definitiv cu clădiri, construcții inginerești și speciale, utilaje și construcții de depozitare, de instalații și de transport realizate suprateran, cu unul sau mai multe niveluri, închise total sau parțial sau complet deschise.

1.4.2.1 Suprafața clădirilor reprezintă suma suprafețelor construite ale clădirilor cu funcțiuni de producție de bază și auxiliară, de instalații, întreținere, depozitare, tehnico-administrative, social-sanitare etc.; această categorie de suprafețe construite cuprinde, în principal: hale de producție, depozitare, întreținere, clădiri pentru laboratoare, birouri, vestiare, poartă-control, cantine, punct medical, centrale termice, stații de pompare apă, stații electrice, stații de aer comprimat, garaje auto, hangare, remize locotractoare, clădiri pentru pază contra incendiilor etc.

1.4.2.2 Suprafața construcțiilor inginerești reprezintă suma suprafețelor construite ale construcțiilor cu specific strict ingineresc și cu funcțiuni tehnologice, de instalații, consolidări de terenuri etc; această categorie de suprafețe construite cuprinde în principal: rezervoare îngropate, semiîngropate sau supraterane acoperite sau descoperite, castele de apă, coșuri și canale de fum, turnuri de răcire, consolidări și pereeri de taluzuri, ziduri de sprijin.

1.4.2.3 Suprafața construcțiilor speciale reprezintă suma suprafețelor construite ale construcțiilor cu specific foarte variat, de regulă cu funcțiuni de deservire, care cuprind, în principal: pasarele suspendate sau rezemate, deschise sau închise, pentru benzi transportoare sau circulație; cabine acari, posturi trafo; bascule auto și de căi ferate, inclusiv cabinele de acționare a basculei, rampe și copertine, foișoare pentru pază și supraveghere, stații de alimentare cu carburanți și lubrifianți, stații de concasare-sortare etc.

1.4.2.4 Suprafața utilajelor și construcțiilor tehnologice de depozitare, de instalații și de transport reprezintă suma suprafețelor obiectivelor construire în aer liber, complet deschise, cu specific și funcțiuni, de regulă, tehnologice ca de exemplu: estacade pentru producție sau depozitare deservite de poduri rulante, platforme de producție sau depozitare deservite de macarale portal; rastele și stelaje de depozitare, cazane de apă sau abur, degazoare, exhaustoare pentru surse de agent termic, platforme cărbuni, balast, legume-fructe, ambalaje, materiale de construcții  în vrac sau paletizate etc.

1.4.3 Suprafața rețelelor Sreprezintă suma suprafețelor ocupate de rețelele exterioare având funcțiuni tehnologice și de instalații, amplasate în subteran (liber sau în canale) suprateran (pe suporți) sau aerian (pe estacade), ca de exemplu: conducte de apă industrială, menajeră (potabilă), de incendiu, caldă sau rece, tratată sau netratată; conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diferiți agenți termici (apă, abur), agenți tehnologici sau de încălzire a construcțiilor; conducte de gaze, conducte pentru transportul fluidelor; conducte pentru transportul pneumatic sau mecanic al materialelor pulverulente; cabluri și conductoare electrice etc.

1.4.4 Suprafața căilor de transport St reprezintă suma suprafețelor căilor de transport drumuri, căi ferate, navale, aeriene și pietonale (supraterane și subterane) inclusiv lucrările, inginerești specifice aferente acestora (lucrări de artă, taluzuri, ramblee, deblee, diguri, îndiguiri, tunele, peroane etc.) precum și amenajările funcționale specifice (traversări, parcări, transbordări, acces la rampe, spații de manevră) , conductele ce deservesc rampele de descărcare încărcare de vagoane cisterne la liniile de garaj etc.

1.4.5 Suprafața de protecție și de siguranță Sp reprezintă suma suprafețelor determinate  de distanțele obligatorii între construcții, rețele și instalații prevăzute la pct. 1.4.2 … 1.4.4. Aceste distanțe de protecție (tehnologică, de protecție contra incendiilor, sanitară) sunt stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

1.4.6 Suprafața ocupată So reprezintă suma suprafețelor construite, a rețelelor și a căilor de transport.

2. Modul de calcul

2.1 Suprafața incintei Si se calculează considerând, în proiecție orizontală, aria totală a terenului delimitat necesară amplasării obiectivului.

2.2 Suprafața construită Sc se calculează însumând suprafețele construite ale clădirilor, construcțiilor inginerești, construcțiilor speciale, agregatelor, dotărilor și construcțiilor tehnologice. Calculul se efectuează considerând perimetrul exterior, construit la sol al acestor construcții, în proiecție orizontală.

În cazul construcțiilor amplasate în aer liber se consideră suprafața la perimetrul exterior al fundațiilor, platformelor, estacadelor etc., inclusiv amenajările specifice aferente (ziduri de sprijin, taluzuri pereate, șanțuri, canale de colectare). Trotuarele nu se iau în calculul suprafeței construite decât dacă au rol de protecție a construcției.

2.3 Suprafața rețelelor Sr, se calculează după cum urmează:

2.3.1 Pentru rețelele îngropate și cele de sol se consideră o lățime a acestora astfel:

 • pentru o singură conductă se va lua lățimea egală cu proiecția ei pe un plan orizontal însă nu mai puțin de 50 cm;
 • pentru un fascicol de conducte sau mai multe fascicule, amplasate unele față de altele la distanțele precizate conform reglementărilor legale în vigoare, lățimea se va lua egală cu distanța dintre marginile exterioare ale conductelor extreme, proiectată pe un plan orizontal. Conductele amplasate la distanțe mai mari decât cele prevăzute în reglementările legale în vigoare se vor considera ca independente, iar suprafețele neocupate dintre ele se vor considera ca suprafețe libere;
 • în cazul când rețelele sunt montate în canale sau în cămine, pe fundații sau elemente de susținere care depășesc lățimile determinate ca mai sus, lățimea zonei de rețele se consideră egală cu distanța dintre fețele externe ale acestor elemente.

2.3.2 Pentru rețelele supraterane sau aeriene, lățimea acestora se va considera ca la pct. 2.3.1 și cu respectarea reglementărilor specifice legale în vigoare.

În cazul când lățimea suporților de susținere sau estacadelor depășește lățimea astfel calculată, suprafața rețelelor va fi majorată cu suprafața suplimentară provenită de la aceste elemente de susținere.

2.4 Suprafața aferentă căilor de transport St se calculează considerând lățimea acestora, inclusiv lucrările inginerești și amenajările specifice prevăzute la pct. 1.4.4 în prezentul standard.

OBSERVAȚIE – Pentru cazul în care există o suprapunere de suprafețe în proiecție orizontală, porțiunile suprapuse se vor lua în considerare o singură dată la suprafața rețelelor sau la suprafața căilor de transport.

2.5 Suprafața de protecție și siguranță Sp se calculează pentru lățimi și distanțe stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

2.6 Suprafața ocupată So se calculează cu relația: So = Sc + Sr + St

2.7 Gradul de ocupare al terenului G se calculează cu relația: G = (Sc + Sr + St)*100/Si

La elaborarea planului general se va urmări să se realizeze un grad de ocupare a terenului îmbunătățit față de valorile minime aprobate prin reglementările în vigoare.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.