Reglementare tehnică RTC 12-2022 privind clădiri situate în zone inundabile

Reglementare tehnică RTC 12-2022 privind clădiri situate în zone inundabile

Reglementare tehnică RTC 12-2022 privind clădiri situate în zone inundabile publicat în Monitorul Oficial al României nr. 971/2023.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul 2220/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice: Ghid de bune practici privind măsuri de protecție aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 12-2022.

Ordinul întră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv intră în vigoare de la data de 25 noiembrie 2023.

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul ghid are ca obiect prezentarea măsurilor de protecție a clădirilor noi și existente situate în zone inundabile. Această reglementare tehnică cuprinde prevederi informative bazate pe buna  practică, a căror aplicare se recomandă pentru protecția clădirilor aflate în zone inundabile.

Prezentul ghid se aplică atunci când Nivelul probabil al inundației nu depășește 0,80 m peste nivelul cotei de acces în clădire. Pentru un Nivel probabil al inundației mai mare de 0,80 m peste  nivelul cotei de acces în clădire se vor utiliza și prevederile Ghidului de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022.

Prevederile prezentului ghid se adresează autorităților administrațiilor publice și organismelor de control, proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici atestați, executanți, proprietari și utilizatori ai obiectivelor de investiții la care se face referire în ghid.

Ghidul urmărește următoarele aspecte:

  1. identificarea potențialelor forme de degradare/avariere generate de inundații pentru diferite tipuri de clădiri (clasificate după funcțiuni și sistem structural);
  2. stabilirea criteriilor de alegere a măsurilor de protecție a clădirilor și a zonelor adiacente acestora, din punct de vedere constructiv, inclusiv al utilităților și amplasamentului, considerând diferite ipoteze privind caracteristicile inundației (adâncimea apei, timpul de expunere, căile potențiale de acces/intrare a apei în clădire);
  3. descrierea și exemplificarea ilustrativă a măsurilor de protecție aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, în funcție de caracterul temporar sau permanent al măsurilor, cu luarea în  considerare a exigențelor specifice și a nivelurilor de performanță corespunzătoare cerințelor de calitate la care trebuie să răspundă clădirile din zone inundabile;
  4. prezentarea avantajelor și dezavantajelor aplicării acestor măsuri, sub aspectul implicațiilor tehnice în etapele de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenții la clădirile existente sau de proiectare a clădirilor noi, inclusiv în etapa de urmărire a comportării în exploatare. Acestea se vor detalia și sub aspectul unor elemente generale legate de criteriile economice sau de prognozarea impactului generat de aplicarea măsurilor în timp, din perspectiva reducerii vulnerabilității clădirilor în ansamblu și a elementelor componente.

Deși ghidul se referă la măsuri de protecție a clădirilor noi și existente situate în zone inundabile, punerea în practică a măsurilor propuse, precum și deciziile de dezvoltare urbană trebuie să ia în considerare în primul rând dezvoltarea cu impact redus, măsurile de prevenție ca prim pas al reducerii riscului și implementarea prioritară a soluțiilor verzi, apoi a soluțiilor bazate pe natură,  ulterior fiind recomandate soluțiile verzi-gri și în ultimă instanță cele gri. Pentru detalierea acestor soluții se vor consulta capitolele 2. și 3.4.2. din prezentul ghid.

Prin urmare, acest ghid include și conceptul de soluții bazate pe natură ca planificare durabilă, proiectare, management de mediu și practici inginerești care împletesc caracteristici sau procese naturale în mediul construit pentru a dezvolta comunități mai rezistente. Soluțiile bazate pe natură utilizează o abordare bazată pe funcționalitatea ecosistemelor, pentru a reproduce funcția  hidrologică naturală a unei locații înainte de dezvoltarea urbană. Dacă aceste soluții sunt planificate și operate cu atenție pot contribui la dezvoltarea durabilă a unei comunități, oferind valoare socială, de mediu și economică.

Măsurile prezentate sunt corelate cu măsurile de reducere a riscului la inundații la nivel urban prevăzute în cadrul Planurilor de Management al Riscului de Inundații (PMRI), conform Directivei Inundații și legislației interne. Ghidul include și utilizează ambele concepte, Soluții bazate pe natură și Măsuri Naturale de Retenție a Apei (MNRA).

Suplimentar măsurilor propuse prin acest ghid, trebuie luat în considerare Sistemul de asigurări, acestea făcând parte din măsurile de protecție non-structurală a clădirilor la inundații.

Schemele și desenele prezentate în acest ghid sunt de principiu și cu rol informativ. Aplicarea lor în proiectare va trebui să fie consolidată și de implementarea soluțiilor de hidroizolare și  termoizolare a clădirilor în conformitate cu normativele în vigoare.

Descarcă RTC 12-2022 (7184 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.