Certificatul de performanta energetica a cladirii

Certificatul de performanta energetica a cladirii

Legislație: Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Scopul legii este promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de performanță energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Creșterea performanței energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie și prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor / administratorilor clădirilor prin certificatul de performanță energetică, reprezintă acțiuni de interes public major și general în contextul economisirii energiei clădirii, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului.

Ce este certificatul de performanta energetica?

Certificatul de performanta energetica este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în schivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și mpsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Clădiri care se certifică energetic

Prin metodologie se stabilesc cerințele minime de performanta energetica a clădirilor, denumite în continuare cerințe, și se aplică diferențiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru cele noi, cât și pentru clădirile existente, după cum urmează:

a) locuințe unifamiliale;

b) blocuri de locuințe;

c) birouri;

d) clădiri de învățământ;

e) spitale;

f) hoteluri și restaurante;

g) construcții destinate activităților sportive;

h) clădiri pentru servicii de comerț;

i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Cerințele stabilite în metodologie țin seama de condițiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

Clădiri care nu se certifică energetic

Cerințele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:

a) clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoarea arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

b) clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;

c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;

d) clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;

e) clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Renovări majore clădiri existente

La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Documentația tehnică elaborată pentru autorizarea lucrărilor de intervenție pentru renovarea majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit.

În cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii / administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabiliește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funțional și economic:

 • sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
 • sisteme de congenerare / trigenerare;
 • sisteme centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc;
 • pompe de căldură;
 • schimbătoare de căldură sol-aer;
 • recuperatoare de căldură.

Când este necesar realizarea certificatului de performanta energetica

Certificatul de performanta energetica se elaborează pentru:

 • categoriile de clădiri și unitățile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovării majore;
 • clădirile aflate în proprietatea / administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice;

Valabilitatea certificatului de performanta energetica

Certificatul se elaborează de și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului / proprietarului / administratorului clădirii / unității de clădire și este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepția situației în care, pentru clădirea / unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

Conținutul certificatului de performanta energetica

Certificatul cuprinde valori calculate, în conformitate cu regelementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie și emisiile de CO2, care permit investitorului / proprietarului / administratorului clădirii / unității de clădire să compare și să evalueze performanta energetica a clădirii / unității de clădire.

Certificatul cuprinde, anexat, recomandări de reducere a consumurilor de energie a clădirii, cu excepția cazurilor în care nu există potențial de reducere semnificativă al acestora comparativ cu cerințele minime de performanta energetica în vigoare la data elaborării certificatului, precum și estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creștere a performantei energetice a clădirii.

La vânzare-cumpărare, închiriere

Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/ proprietarul / administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acestă să ia cunoștință despre performanta energetica a clădirii / unității de clădire pe care urmează să o cumpere / închirieze, după caz.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent, o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor de mai sus sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Construcții noi

Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului / proprietarului / administratorului, care îl prezintă în original comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor. Apoi acesta se anexează în copie la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Prin excepție, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției, investitorul pune la dispoziția cumpărătorului informații în vederea evaluării performanței energetice a clădirii, cuprinse în documentația tehnică a acesteia, urmând ca la recepția la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile de mai sus.

Contact

Telefon:  0747 110 309 sau 0751 785 584

Email: doru.iftimescu@gmail.com

Punct de lucru: Birou nr. 2, Carrefour Botoșani, etaj 1, intrare dinspre parcarea principală str. Sucevei

Tarife

Practicăm cele mai bune prețuri de pe piață.

 • GARSONIERĂ – 125 lei
 • AP. 2 CAMERE – 140 lei
 • AP. 3 CAMERE – 150 lei
 • AP. 4 CAMERE – 160 lei
 • CASĂ Scd* <100 mp – 190 lei
 • CASĂ 100 mp < Scd* < 200 mp – 240 lei

(Scd = Suprafață construită desfășurată = suma suprafețelor tuturor nivelurilor)

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.