Referatul dirigintelui de santier – model

Referatul dirigintelui de santier

Un nou aspect introdus prin HG 343/2017 este referatul dirigintelui de santier.

HG 343/2017 modifică HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 30 mai 2017 și va intra în vigoare la data de 30 iulie 2017.

Această Hotărâre aduce multe modificări legate de recepția la terminarea lucrărilor și de recepția finală. Una dintre ele se referă la întocmirea unui referat din partea dirigintelui de șantier.

Articolul 10 din Hotărâre are următoarea formă:

Art. 10. — (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuţi la art. 11 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de dirigintele/diriginţii de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcţii — I.S.C.

(2) Factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepţie.

(3) Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia.

Model referatul dirigintelui de santier

Pe lângă referatele pe specialități din partea echipei de proiectare, de acum înainte și dirigintele de șantier va întocmi un referat. În cazul în care la același obiectiv sunt mai mulți diriginți de șantier, toți vor întocmi câte un referat pe domeniul / domeniile în care și-au desfășurat activitatea.

În referat dirigintele de șantier trebuie să ofere detalii privind obiectivul de investiții supus recepției la terminarea lucrărilor. De asemenea, el trebuie să ofere informații privind modul în care a fost executate lucrările de construcții din domeniul / domeniile pentru care a fost angajat să le supravegheze. La final acesta consemnează în scris dacă este de acord sau nu cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

Un model standard Referat-diriginte-de-santier-actualizat (11876 downloads )

Un model complex Referat-diriginte-de-santier-avansat (6453 downloads )

Un model simplificat Referatul-dirigintelui-de-santier.docx (15061 downloads )

Comments (3)

  1. Vasile Fota 8 noiembrie 2017
    • Admin 8 noiembrie 2017
    • Admin 10 noiembrie 2017

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.