Amenzi mai mari pentru incalcarea sistemului calitatii in constructii

Amenzi mai mari pentru incalcarea sistemului calitatii in constructii

Amenzi mai mari pentru incalcarea sistemului calitatii in constructii. Legea 7/2020 promulgată prin Decret nr.7/2020 în data de 06.01.2020 aduce câteva modificări Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Legea 10/1995 actualizată 2002

Legea 10/1995 a fost modificată și completată, adăugând mai multe obligații investitorilor și înăsprind sancțiunile.

Astfel în sarcina investitorilor sunt incluse și obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare.

De asemenea, recepția la terminarea lucrărilor se poate efectua numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.

În ceea ce privește recepția finală, aceasta se poate efectua la expirarea perioadei de garanție. Acest lucru trebuie corelat cu perioadele de garanție stabilite în funcție de categoria de importanță a clădirii – art. 7 alin (3).

Sancțiuni mai mari

Sistemul calității în construcții este vital pentru lucrările de execuție și respectarea acestuia este obligatorie. Tocmai de aceea, Legea 7/2020 ridică valoarea sancțiunilor pentru cele mai importante aspecte.

Pentru nu mai puțin de 10 aspecte esențiale ale sistemului calității în construcții sunt mărite sancțiunile. Astfel, valoarea amenzilor pot lua valori de la 1.000 lei până la 100.000 lei!

Cele mai mari sancțiuni vizează următoarele abateri

a) executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia;

b) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialiști atestați conform prevederilor legale și care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;

c) încălcarea prevederilor referitoare la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării și, respectiv, a execuției lucrărilor;

d) realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați conform prevederilor legale;

e) recepționarea construcției de către investitor cu încălcarea prevederilor legale;

f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile. Odată cu constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii, proiectantul are obligația de a completa/reface documentația tehnică, după caz, pe cheltuială proprie;

g) însușirea de către specialiști verificatori de proiecte atestați a proiectelor incomplete, care prezintă soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile;

h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data contractării acestora, precum și stabilirea unor soluții care conduc la încălcarea prevederilor referitoare la cerințele fundamentale aplicabile;

i) interzicerea sau obstrucționarea efectuării controlului calității în construcții, neprezentarea documentelor și a actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control și/sau de autoritățile competente, conform prevederilor legale;

j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. f), f1 ) și i) și art. 27 lit. g) și h);

Sunt vizați toți factorii implicați în sistemul calității

După cum se poate observa, sunt vizați toți factorii implicați în sistemul calității:

  • investitorii;
  • proiectanți;,
  • verificatorii de proiecte;
  • experții tehnici;
  • executanții;
  • diriginții de șantier;
  • responsabilii tehnici cu execuți.

Toate aceste sancțiuni au menirea de a asigura calitatea corespunzătoare a lucrărilor de execuție la construcții.

Toți pașii trebuie respectați

Investitorii trebuie să respecte toți pașii în realizarea de lucrări de execuție. Fiecare pas are importanța sa și trebuie realizat conform cu legislația aferentă în vigoare.

Documentația de proiectare trebuie să fie completă și conformă cu categoria de importanță a construcției. Aceasta trebuie să includă certificatul de urbanism, avize și acorduri, studiu topografic, studiu geotehnic, D.T.A.C., autorizația de construire, proiectul tehnic, caiete de sarcini etc.

Documentația privind execuția lucrărilor ce trebuie să includă documentele de calitate privind verificările în faze de execuție. La aceste verificări trebuie să participe dirigintele de șantier (din partea beneficiarului) și responsabilul tehnic cu execuția (din partea executantului). Calitatea materialelor trebuie probată prin certificate, declarații de performanță, buletine și rapoarte de verificare.

Documentația privind recepția lucrărilor capătă o importanță majoră deoarece în această fază trebui obținute documente fără de care recepția nu se poate realiza. Amintim despre referatul proiectantului, referatul dirigintelui de șantier, certificatul de performanță energetic, adeverința ISC privind plata cotelor legale.

Și nu în ultimul rând documentația privind urmărirea comportării în timp a construcției, etapă neglijată de mulți investitori.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.