Recensamantul populatiei din Romania in 2021

Recensamantul populatiei din Romania in 2021

În data de 18 august 2020 a fost promulgată Legea 178/2020 privind recensamantul populatiei din Romania in 2021. Aceasta aprobă OUG 19/4 februarie 2020 cu modificările și completările de rigoare.

În perioada iulie – noiembrie 2021 se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și locuințelor. Perioada de colectare a datelor poate fi modificată în funcție de evoluția unor evenimente la nivel național.

În perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile.

Așadar, ne pregătim pentru recensământ peste aproximativ un an. Modificările și completările sunt demne de luat în seamă, astfel că voi aminti câteva dintre ele.

Interviul proxy

A fost introdusă noțiunea de interviu proxy care exprimă o nouă metodă de colectare a datelor. Această noțiune indică posibilitatea de preluare a datelor unei persoane/gospodării de la altă persoană.

Există, bineînțeles, anumite condiții pentru ca interviul proxy să fie valid. După repetate încercări de a contacta persoana de recenzat, recenzorul poate apela la o altă persoană din aceeași gospodărie. Aceasta trebuie să dețină informații despre situația persoanei de recenzat.

Legea 178/2020 indică faptul că interviul proxy se desfășoară doar în cazuri excepționale. După cum se cunoaște situația la noi în țară, consider că acest tip de interviu va fi din plin folosit. Introducerea acestei metode are un scop bine definit. Aceasta ține cont de mișcările dese și regulate ale populației dincolo de granițele țării noastre.

Observatori la toate comisiile de recensământ

Noua lege prevede că pot fi delegați observatori pe lângă toate comisiile de recensământ. Există Comisia centrală, comisii județene, comisia municipiului București, comisii orășenești și comisii comunale.

Acești observatori pot fi delegați de organizații neguvernamentale, inclusiv organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfășurarea acțiunilor și lucrărilor de pregătire și efectuare a recensământului. Acest program este aprobat de Comisia centrală.

Persoane absente temporar și gospodării absente în totalitate

Pe parcursul efectuării recensământului, persoanele absente temporar vor fi înregistrate la reședința lor obișnuită. Aceste informații vor fi furnizate de celelalte persoane din gospodărie.

Astfel, persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condițiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reședința obișnuită la aceeași adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informații referitoare la aceste persoane:

 • CNP,
 • sex,
 • data nașterii,
 • nivelul instituției de învățământ absolvite de cel mai înalt nivel
 • statutul activității curente,
 • alte informații utile.

Vor exista și situații în care într-o gospodărie toți membrii acesteia sunt absenți în totalitate. Pentru aceste cazuri, câteva informații de bază pot fi furnizate pe plan local. Persoanele care pot oferi astfel de informații sunt administratorii de bloc, vecini, rude, în măsura în care dețin informații.

Recenzarea on-line

Vor fi puse la dispoziția populației două platforme privind realizarea recensământului. O platformă digitală on-line va asigura autorecenzarea.  O altă platformă va fi utilizată în interviul față în față asistat de calculator.

Pe aceste platforme, pe lângă limba română, se va asigura și o limbă de circulație internațională, respectiv cele ale minorităților naționale.

Personalul de recensământ

Personalul de recensământ și bugetele de plată sunt după cum urmează:

 • Plătiți din bugetele direcțiilor teritoriale de statistică:
  • Recenzori pentru recensământul de probă;
  • Recenzori pentru cercetare statistică post-recensământ;
  • Coordonatori la nivel de județ;
 • Plătiți din din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor de stat:
  • Recenzori;
  • Recenzori șefi;
  • Recenzori pentru autorecenzare asistată;
  • Coordonatori la nivel de municipiu;
  • Coordonatori la nivel de oraș;
  • Coordonatori la nivel de comună;
  • Coordonatori la nivel de sector al municipiului București;

Informarea publicului cu privire la rezultatele recensământului

Perioada de informare a publicului cu privire la rezultatele recensământului este de la 1 mai 2021 până la 30 noiembrie 2021.

Pentru aceasta, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au rol important. Acestea vor transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului.  Sunt vizate canalele cu acoperire națională și regională, la intervale orare de audiență ridicată.

Programele de popularizare vor fi difuzate în mod obligatoriu și în cadrul programelor și emisiunilor produse în limbile minorităților naționale din România.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.