Documente necesare incepere si finalizare lucrari

Documente necesare incepere si finalizare lucrari

Nou! Citește detalii despre platforma SIMA-ISC unde poți să transmiți online documentele și efectua plățile

Documente necesare incepere si finalizare lucrari: la începerea și finalizarea lucrărilor de execuție trebuie parcurse anumite etape și întocmite unele documente. Omiterea unor documente la timp îngreunează fie începerea lucrărilor, fie efectuarea recepției la terminarea lor. De aceea, trebuie ca fiecare factor implicat într-un proiect să știe ce răspunderi au la începere și la încheierea lucrărilor.

Documente necesare la începerea execuției lucrărilor

După ce a fost emisă autorizația de construire la un obiectiv, se poate trece la începerea lucrărilor de execuție. La acest moment considerăm că există un contract de execuție și un contract de servicii de diriginte de șantier. Pe scurt, care sunt pașii și documentele de întocmit?

Beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de execuție atât la autoritatea publică care a emis autorizația de construire, cât și la Inspectoratul de Stat în Construcții de pe raza căruia aparține obiectivul.

Beneficiarul va emite ordin de începere a lucrărilor către executant, în care va specifica data la care vor începe lucrările de execuție – Ordin de începere a lucrărilor (6868 downloads ) .

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire:

Formular F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor – F13 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (6924 downloads ) ;

Pentru Inspectoratul de Stat în Construcții, dosarul pentru începerea lucrărilor cuprinde:

 • În prima fază:
  • Formular F14 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
  • Copie autorizație de construire;
  • Copie chitanță, mandat poștal sau ordin de plată pentru plata cotelor 0,1% și jumătate din 0,5% din valoarea autorizației de construire în contul aferent ISC/IJC de pe raza căruia aparține obiectivul;
  • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
  • Copie act de identitate titular autorizație;
  • Copie certificat de înregistrare pentru beneficiarii persoane juridice.
 • În termen de 48 de ore de la depunerea documentelor de mai sus:
  • Cerere avizare program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante;
  • Programele de control pe specialități în original cu toate ștampilele și semnăturile factorilor implicați (beneficiar, proiectant, verificator de proiecte, executant, diriginte de șantier, RTE);
  • Copie ordin de începere a lucrărilor;
  • Copie contract execuție (dacă este solicitat);
  • Copie contract diriginte de șantier (dacă este solicitat);
  • Copie decizii de numire responsabili tehnici cu execuție (RTE), șef de șantier și șef de punct de lucru emise de Executant și copii după diplomele/autorizațiile aferente;

Documente necesare pentru încheierea execuției lucrărilor

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire:

 • Formular F15 – F15 comunicare privind încheierea executie lucrari (6886 downloads ) | F15.pdf (7118 downloads )
 • Copie certificat de performanță energetică înregistrat la autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Referatele pe specialități din partea proiectantului;
 • Referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;
 • Copie autorizația de construire;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de dobândire asupra imobilului/terenului;
 • Copie certificat de înregistrare persoane juridice;
 • Notă contabilă privind valoarea de investiție (persoane juridice);

În baza acestui dosar, departamentul de urbanism va emite două documente:

 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate – Anexa 43 – se completează la departamentul de urbanism;
 • Înștiințare privind valoarea finală a lucrărilor – către ISC/IJC

Ultimele două documente fac parte din dosarul ce trebuie depus la ISC/IJC pentru obținerea adeverinței privind plata cotelor legale.

Pentru ISC/IJC dosarul ce trebuie depus trebuie să cuprindă:

Formular F16 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
Solicitare ISC/IJC numire membru în comisia de recepție;
Comunicare privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
– Copie după comunicarea privind începerea lucrărilor – Formular F14;
– Copie certificat de înregistrare beneficiar persoane juridice;
– Copie carte identitate reprezentant legal sau titular autorizație;
– Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire (Anexa 43)
– Înștiințare ISC/IJC privind valoarea finală a lucrărilor emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
– Copii după toate chitanțele, mandatele poștale sau ordinele de plată pentru plata cotelor 0,1% și 0,5% integral din valoarea actualizată a lucrărilor;
– Copie autorizație de construire (dacă nu a fost depusă la începere);
– Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare (dacă nu a fost depusă la începere);
– Copii referate pe specialități din partea proiectantului;
– Copii referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;

Comments (2)

 1. Mangalaru 29 mai 2023
  • admin 2 iunie 2023

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.