Categoria de importanță a clădirilor

Categoria de importanță a clădirilor

Categoria de importanță a clădirilor este reglementată de HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. HG 766/1997 aprobă Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor (Anexa nr. 3).

Stabilirea modului de încadrare în categorii de importanța a construcțiilor se face în scopul aplicării diferențiate a sistemului calității, conform legii.

Construcțiile reprezintă lucrările concepute și executate pentru îndeplinirea unor funcții economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regula, în raport cu necesitatea de adaptare la condițiile locale de teren și de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă și de materiale înglobate.

Regulament se aplică tuturor construcțiilor noi sau existente.

Construcțiile se încadrează, după importanța lor, în următoarele categorii:

  1. de importanța globală, denumite categorii de importanța, care privesc întreaga construcție, sub toate aspectele;
  2. de importanța specifice, denumite clase de importanța, care privesc întreaga construcție sau părți ale acesteia, sub anumite aspecte.

Categorii de importanță

Categoriile de importanță a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobata de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligațiilor care revin persoanelor juridice și fizice implicate, în condițiile legii, ținând seama de următoarele aspecte:

  1. implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natură – gradul de risc sub aspectul siguranței și al sănătății;
  2. implicarea funcțională a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natură – destinația, modul de utilizare etc.;
  3. caracteristici proprii construcțiilor – complexitatea și considerentele economice.

Categoriile de importanță care se stabilesc pentru construcții sunt:

  • construcții de importanță excepțională (A);
  • construcții de importanță deosebită (B);
  • construcții de importanță normală (C);
  • construcții de importanță redusă (D).

Cine stabilește categoria de importanță a clădirilor

Categoria de importanță se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de investiții sau în alte cazuri.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singura categorie de importanța și aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția: autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnica a construcției, documentele de asigurare.

Proiectantul va ține cont de reglementările în vigoare pentru a stabili categoria de importanță a unei clădiri.

Clase de importanță

Clasele de importanță se stabilesc prin reglementări tehnice și au la bază criterii specifice.

Clasele de importanță se corelează cu categoriile de importanța de către proiectant, la construcțiile noi și/sau de către expertul tehnic atestat, la construcțiile existente, în scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calității.

Categoria și clasa de importanța stabilite pentru o construcție nu se vor modifica decât la schimbarea destinației sau în alte condiții care impun aceasta, prin documentații motivate.

Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanții cerințe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanță a construcției.

No Responses

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.