Metodologia de acordare feedback în învățământul preuniversitar

Metodologia de acordare feedback în învățământul preuniversitar

S-a aprobat metodologia de acordare feedback în învățământul preuniversitar prin Ordinul 3864/2021. Ordinul emis de ministrul educației prezintă modalitatea prin care elevii din învățământul preuniversitar vor putea să evalueze cadrele didactice. La finalul articolului veți găsi fișa de feedback semestrial în două variante, una ce poate fi folosită online și una pentru versiunea tipărită.

Feedbackul și scopul colectării acestuia

În ordin și metodologie apare frecvent termenul feedback. Feedbackul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare—învățare—evaluare și despre relația elev—profesor. Feedbackul nu reprezintă judecăți de valoare, dar este specific activității didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.

Scopul colectării feedbackului este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev.

Feedbackul acordat permite aprecierea de către cadrele didactice a calității procesului de predare—învățare—evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari ai educației.

Fișa de feedback

Feedbackul se acordă prin intermediul unei fișe de feedback, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fișa prevăzută în anexă poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită feedbackul sau de către conducerea unității de învățământ.

Caracteristicile feedbackului

Feedbackul se acordă la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare. Cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.

Feedbackul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.

Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate.

Feedbackul este anonim și acordarea acestuia este opțională.

Feedbackul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare—învățare—evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de către cadrul didactic.

Fiecare unitate de învățământ reglementează, prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, modalitățile de valorificare a rezultatelor obținute prin colectarea de la elevi a feedbackului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces.

Procedura de colectare a feedbackului semestrial

Fiecare profesor diriginte notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua/zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă.

Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamente puse la dispoziție de către unitatea de învățământ, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ.

Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 (zece) zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora.

Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluția tehnologică aleasă permite acest lucru în condiții de garantare a confidențialității și anonimatului.

Analiza rezultatelor

Cadrul didactic analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate din procesarea automată a răspunsurilor.

La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de elevi și a promovării aspectelor pozitive identificate.

Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redactează un raport general pe clasă/formațiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul clasei.

Cadrele didactice au acces doar la raportul general pe clasă/formațiune de studiu la care predau.

În vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității procesului educațional și a relațiilor dintre părțile implicate, la nivel de unitate de învățământ, directorul unității poate solicita corpului profesoral rezultatele procesului de analiză a feedbackului, în limita prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității. Este interzisă solicitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate.

Dispoziții finale

Este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia.

Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.

Orice elev poate sesiza nereguli apărute în cadrul procesului de colectare a feedbackului semestrial fie consiliilor elevilor, conform procedurilor proprii, fie conducerii unității de învățământ.

Modele de fișe de feedback semestrial:

Descarcă și Ordinul 3864 al ministrului educației: Ordin 3864 ME din MO 579 - 08 iunie 2021.pdf (7764 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.