Se prelungește termenul de încheiere a situației școlare

Se prelungește termenul de încheiere a situației școlare

Se prelungește termenul de încheiere a situației școlare pentru elevii din clasa a XII-a până pe 16 iunie 2023.

Ordinul 4439 din 12 iunie 2023 dat de Ministerul Educației a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/12.06.2023.

Până acum s-a prelungit deja o dată acest termen cu 2 zile, iar acum cu încă 3 zile. Pentru unii elevi din clasa a XII-a aceste zile sunt o ocazie excelentă de a mai recapitula materia pentru examene.

Ordinul 4439/12.06.2023 al Ministerului Educației privind termenul de încheiere a situației școlare

Art. I.

Ordinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022—2023, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 16 iunie 2023.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022—2023, pentru clasa a VIII-a, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 16 iunie 2023.”

Art. II.

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economică, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.