Situația școlară se poate încheia până pe 13 iunie 2023

Situația școlară se poate încheia până pe 13 iunie 2023

Situația școlară se poate încheia până pe 13 iunie 2023, conform cu Ordinul 4429 din 2023 emis de Ministerul Educației. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 08.06.2023.

Titlu întreg: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023

Ordinul 4429/2023 modifică și completează Ordinul 3505/2022 emis de Ministerul Educației.

Art. I.

Ordinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022—2023, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022—2023, pentru clasa a VIII-a, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023.”

Art. II.

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economică, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.