Se înființează Comitetul Național de Securitate a Aviației

Comitetul Național de Securitate a Aviației

Conform cu Hotărârea Guvernului 416/2021 se înființează Comitetul Național de Securitate a Aviației. La baza actului se află art. 108 din Constituția României și art. 96 din Legea 21/2020 privind Codul aerian.

Scopul CNSA este de a asigura coordonarea interinstituțională pe aspecte ce țin de securitatea aviației civile și de a crea un cadru de consultare între autoritățile statului și entitățile care aplică standarde de securitate a aviației civile sau sunt responsabile de implementarea acestor standarde.

Componența Comitetului Național de Securitate a Aviației

CNSA este compus din reprezentanți, cu funcții de conducere, ai entităților care au responsabilități în aplicarea sau monitorizarea implementării Programului Național de Securitate a Aviației Civile, după cum urmează:

 • Președinte: un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI);
 • Vicepreședinte: directorul general al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR);
 • Membri:
  • doi reprezentanți ai Serviciului Român de Informații (SRI);
  • un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale (MAN);
  • un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI);
  • un reprezentant al Serviciului de Protecție și Pază (SPP);
  • un reprezentant al Ministerului Finanțelor sau al Direcției Generale a Vămilor (MFDGV) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);
  • conducătorul compartimentului cu atribuții de reglementare în domeniul aviației civile din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI);
  • directorul structurii cu atribuții în domeniul securității aviației civile din cadrul AACR;
  • un reprezentant al Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA);
  • un reprezentant al Companiei naționale Aeroporturi București;
  • patru reprezentanți ai aeroporturilor regionale din România, desemnați de Asociația Aeroporturilor din România;
  • câte un reprezentant cu atribuții în domeniul securității aviației civile din partea primilor doi transportatori aerieni, din punctul de vedere al numărului de  pasageri transportați anual conform datelor statistice raportate la AACR, cu licență de operare emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, desemnați de fiecare transportator, cu avizul AACR;
  • trei reprezentanți ai agenților abilitați, alții decât transportatorii aerieni, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European și  al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002.

Ședințele susținute de Comitetul Național de Securitate a Aviației (CNSA)

CNSA se reunește în plen anual în ședință ordinară, precum și în ședințe extraordinare, ori de câte ori se impune.

Ședințele CNSA se consideră legal întrunite în prezența majorității membrilor săi. Ședințele sunt conduse de către președintele CNSA, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2, CNSA emite recomandări.

Toți membrii CNSA și supleanții acestora trebuie să dețină autorizație de acces la informații clasificate nivel secret de serviciu, emisă în conformitate cu dispozițiile Legii  nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

La întrunirile CNSA pot participa, în calitate de invitați, la propunerea oricărei entități reprezentate în CNSA, experți din diferite domenii de activitate. Propunerea se transmite secretariatului CNSA, iar invitația de participare se transmite prin grija secretariatului, după obținerea avizului președintelui CNSA.

Atribuțiile membrilor din Comitetul Național de Securitate a Aviației (CNSA)

 1. asigură consultarea și coordonarea interinstituțională pe aspecte ce țin de aplicarea măsurilor de securitate a aviației civile prevăzute în Programul Național de  Securitate a Aviației Civile, aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;
 2. emite recomandări în vederea adaptării măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile la noile amenințări la adresa securității, la dezvoltarea noilor tehnologii, precum și la evoluția altor factori economici, sociali și geopolitici cu influență asupra securității aviației civile;
 3. emite recomandări cu privire la revizuirea politicilor în domeniul securității aviației civile sau la elaborarea, respectiv modificarea reglementărilor naționale asociate domeniului securității aviației civile, inclusiv a Programului Național de Securitate a Aviației Civile, a Programului național de pregătire în securitatea aviației civile;
 4. asigură cadrul de consultare și coordonare interinstituțională în domeniul aviației civile în situații de risc la adresa cetățenilor români aflați în afara teritoriului României sau a aeronavelor care operează în zone de risc, în situații de criză, altele decât criza teroristă, pe teritoriul României, în situații când una dintre instituțiile reprezentate în CNSA consideră necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securității aviației civile, în situații când se identifică deficiențe majore pe linia
  relevanței și eficienței măsurilor în domeniul securității aviației civile, precum și când se modifică situația operativă și este necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securității aviației civile ori instituirea de noi măsuri;
 5. emite recomandări privind modalitățile de cooperare cu organizațiile internaționale și cu alte state, astfel încât să se realizeze o compatibilitate adecvată și standarde comune ridicate care să augmenteze securitatea aviației civile la nivel național;
 6. colaborează cu Comitetul național de facilități aeronautice, înființat prin Programul național de facilități în domeniul transportului aerian, în vederea adaptării măsurilor și procedurilor de securitate a aviației civile la facilitățile din transportul aerian, aplicate, respectiv implementate temporar sau permanent.

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.