Plan de securitate si sanatate

Plan de securitate si sanatate

Plan de securitate si sanatate: acesta cuprinde 4 aspecte: identificarea și descrierea lucrărilor cu riscuri, măsuri specifice de securitate, măsuri generale pentru menținerea șantierului și indicații privind acordarea primului ajutor.

1. Identificarea si descrierea lucrărilor ce pot prezenta riscuri pentru sănătatea și securitatea muncitorilor

 • săpătură pentru fundații – risc de surpare a malurilor;
 • lucrul la înălțime – risc de accidentare prin cădere;
 • lucrul în preajma instalațiilor de ridicat, scripeți – risc de cădere a sarcinii;
 • lucrul în preajma instalațiilor electrice – risc de electrocutare;
 • scule electrice de mână, aparat de sudură, preparate beton și mortar cu betoniera – risc de electrocutare;
 • lucrul cu scule de tăiat materiale (drujbă, foarfece de tablă etc.) – risc posibil de leziuni
 • căclat în cuie, armături fier beton, scoabe etc. – risc de traumatisme și tetanos;
 • manipulare materiale – risc de traumatisme;
 • lucrul cu produse chimice – risc de intoxicare;
 • lipire cu flacără – risc de arsuri;
 • utilizare butelie cu gaz lichefiat – risc de explozie, risc de incendiu;
 • lucrul în condiții cu degajare praf – risc de inhalare și iritare a pielii și ochilor;
 • transport auto – risc de accidentare;
 • condiții climatice – risc de înbolnăviri;
 • lucrul în stare de ebrietate – risc de accidente.

2. Măsuri specifice de securitate

Surpări de maluri

Săpăturile pentru fundații cu sprijiniri de maluri pentru a se evita surpările de maluri. Dacă săpătura generală se va executa cu utilajul, conducătorul auto se va asigura de stabilitatea malurilor și va evita apropierea periculoasă de marginea gropii pentru a nu se răsturna. În zona de lucru a utilajului nu vor circula și/sau stagna persoane. Săpăturile vor fi împrejmuite și vor fi semnalizate pentru a se evita căderile și accidentările.

Căderi de obiecte

Zona de lucru și lucrătorii vor fi protejați îmoptriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecție colectivă. Materialele și echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor.

Căderi de la înălțime

Căderile de la înălțime vor fi prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară, sau cu alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor coerspunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele. În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, terbuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.

Schele și scări

Toate schelele și scările vor fi concepute, construiteși întreținute astfel încât sp se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală. Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acestea vor fi montate în locuri corespunzătoare și, conform destinației lor, vor fi corect utilizate.

Instalații de ridicat

Toate instalațiilr de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să fie:

 • corect dimensionate, bine construite și suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;
 • corect instalate și utilizate;
 • întreținute în stare bună de funcționare;
 • verificate și supuse încercărilor și controalelor perioadice, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 • manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare;
 • toate instalațiile de ridicat și toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
 • instalațiile de ridicat, precum și accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate;
Instalații electrice

Executarea, întreținerea și exploatarea instalațiilor electrice se face numai de către personalul calificat și autorizat în instalații electrice. Toate lucrările se vor executa cu repectarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a muncii și PSI, conform Normativ I-7/2002, Norme de protecția muncii pentru instalații electrice, Normativ P118-99.

Lucrările de construcții prevăzute se execută numai cu întreruperea totală a tensiunii pe toate nivelurile de tensiune. În timpul execuției lucrărilor de reparații tencuieli și văruieli, toate instalațiile se vor proteja cu folie de polietilenă contra prafului, molozului și umezelii.

Condiții climatice

Se vor respecta reglementările legale privind temperatura exterioară în anotimpul cald și rece, pe timp ploios cu precipitații abundente etc.

Lucrul în stare de ebrietate

Acest lucru este interzis cu strictețe. Accesul personalului în incinta șantierului în stare de ebrietate este interzis. Consumul băuturilor alcoolice de orice fel în incinta șantierului sau în afara lui este strict interzis. Introducerea băuturilor alcoolice în incinta șantierului este interzisă.

Conducătorul locului de muncă este direct răspunzător și va lua măsurile cuvenite.

Instalații, mașini și echipamente

Instalațiile, mașinile și echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie bine proiectate, bine construite și se va ține seamă, pe cât posibil, de principiile ergonomice;

Acestea trebuie să fie menținute în stare bună de funcționare. Ele trebuie folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate. Vor fi manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.

Instalațiile și aparatele sub presiune trebuie verificate și supuse încercărilor și controlului periodic.

3. Măsuri generale pentru menținerea șantierului în stare de curățenie

Deșeurile rezultate se vor prelua de către constructor urmându-se a se trata conform prevederilor legislative enumerate mai sus, precum și a cerințelor beneficiarului referitor la protecția mediului.

Constructorul are obligația de a reda terenul în starea și condițiile inițiale.

Recepția lucrărilor proiectate este condiționată de prezentarea de către constructor a documentelor prin care atestă că deșeurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, într-un spațiu autorizat.

4. Indicații privind acordarea primului ajutor

Personalul va fi instruite periodic pentru acordarea primului ajutor pentru accidentele specifice activității desfășurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

Descarcă Plan-de-securitate-si-sanatate.docx (7492 downloads )

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.