Cuantumul burselor studenților pe 2023-2024

Cuantumul burselor studenților pe 2023-2024

A fost publicat ordinul Ministerului Educației referitor la cuantumul burselor studenților pe 2023-2024. Este vorba de Ordinul 6494 din 10 octombrie 2023 al Ministerului Educației a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 919 din 12 octombrie 2023.

Cadru legal

  • Legea învățământului superior nr. 199/2023 – art. 62 alin. (3), art. 63 alin. (5), art. 107 alin. (3), art. 129 alin. (8) și ale art. 149 alin. (26);
  • Codul studiilor universitare de  doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 – art. 37 alin. (2);
  • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 – art. 108 alin. (11) lit. a) și ale alin. (17) lit. a)—c);
  • Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior;
  • Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;
  • propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior cu privire la cuantumul minim al bursei sociale pentru anul universitar 2023—2024;
  • HG 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației art. 4 și art. 13 alin. (3).

Titlul întreg:

Ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de  învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023—2024.

Mai jos putem vedea cuantumul burselor studenților pe 2023-2024, extrase din conținutul ordinului 6.494 din 2023:

Bursa de doctorat – 3.200 lei

Art. 1. — Se aprobă cuantumul bursei de doctorat acordate studenților doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii, în valoare de 3.200 de lei

Bursa de studiu – 3.158 lei

Art. 2. — Se aprobă cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, egal cu salariul net al unui profesor debutant, garantat în plată la data de 1 octombrie 2023, în valoare de 3.158 de lei.

Burse de excelență I / internațională

Art. 3. — Se aprobă cuantumul burselor de excelență olimpică I/internațională acordate studenților înmatriculați la programe de studii universitare de licență, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

  1. 3.300 de lei pentru premiul I;
  2. 2.475 de lei pentru premiul II;
  3. 1.650 de lei pentru premiul III.

Bursa socială – minim 900 lei

Art. 4. — Se aprobă cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, propus de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, în valoare de 900 de lei.

Se abrogă Ordinul 3.329/2018

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, și orice prevedere contrară.

Art. 6. — Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației, Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.