Referat de prezentare responsabil tehnic cu execuția

Referat de prezentare responsabil tehnic cu execuția

Referatul de prezentare al responsabilului tehnic cu execuția este amintit în Ordinul 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții.

La capitolul IV, exercitarea dreptului de practică, art. 52, litera B (pe parcursul execuției lucrărilor de construcții) pct. 19 se specifică următoarele:

Întocmește un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic cu execuția prevăzute la art. 51 lit. a)-c) și la art. 52 literele A) și B), precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării.

Având în vedere acest text din ordin, apar în mod firesc câteva întrebări legate de acest referat. Este un document cu caracter general sau unul pur intern, care vizează doar îndeplinirea contractului dintre specialistul RTE și antreprenor? Cine are obligația de a-l solicita? Cui este înmânat pentru înregistrare și arhivare? Se atașează la cartea tehnică a construcției sau rămâne la antreprenorul general?

Se știe că verificatorii de proiecte întocmesc referate în urma verificării proiectelor și le înmânează investitorului care le atașează la cartea tehnică a construcției, la capitolul A (proiectare).

Proiectantul și dirigintele de șantier întocmesc referate privind modul de în care a fost executată lucrarea. Aceste referate sunt solicitate de membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, conform HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Deducții privind referatul de prezentare RTE

Ordinul 1895/2016 vizează activitatea specialiștilor RTE care sunt în subordinea I.S.C. Specialistul responsabil tehnic cu execuția (RTE) are obligația legală de a respecta cerințele impuse de Ordinul 1895/2016. Totodată, specialistul RTE are un contract cu antreprenorul lucrării.

Astfel, putem să conchidem următoarele lucruri privind acest referat de prezentare.

Referatul de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic cu execuția are ca bază tocmai Ordinul 1895/2016. Așadar, referatul trebuie să aibă un caracter general. Specialistul RTE răspunde nu doar în fața antreprenorului cu care a încheiat contract, ci și în fața organelor de control, respectiv I.S.C.

Conform textului din ordin, se întocmește la sfârșitul lucrării un singur referat de către specialistul RTE, referitor la domeniile pentru care este autorizat și a prestat la acea lucrare.

După întocmire, specialistul RTE va înmâna referatul de prezentare antreprenorului pentru a fi atașat la cartea tehnică a construcției.

Conținutul referatului de prezentare RTE

Deși nu se specifică nicăieri acest lucru, ar trebui să se țină cont de câteva aspecte. Acest referat de prezentare al RTE este un document prin care specialistul se protejează în fața legii. El are răspundere contractuală cu antreprenorul, dar și răspundere legală în fața I.S.C. Astfel, este bine ca acest referat să fie datat, semnat și ștampilat de specialistul RTE. El trebuie să conțină informații concrete, nu la modul general, privind activitatea sa la obiectivul respectiv. Aceste informații vor fi utile celor care vor utiliza și exploata construcția, dar și celor ce vor efectua activități de urmărire a comportării în timp.

La întrebarea cine are dreptul să solicite acest referat RTE, nu știu cum să răspund. În mod normal, specialistul RTE întocmește acest referat datorită cerinței din Ordinul 1895/2016. Însă nu este nicăieri specificat cui i se adresează și cine îl va primi primul. În mod normal, ar trebui ca referatul întocmit de RTE să fie înmânat la antreprenorul cu care are contract. Apoi acesta îl va adăuga la celelalte documentele din timpul execuției (cartea construcției capitolul B). Iar la momentul recepției finale, dirigintele de șantier constituie cartea tehnică a construcției prin preluarea tuturor documentelor de la etapele de proiectare, execuție, recepție și exploatare de la factorii implicați în proiect.

Ordinul 1895/2016 nu este specificat un anumit format sau un conținut minim obligatoriu al referatului de prezentare RTE. Specialistul RTE trebuie să menționeze aspecte concrete privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile sale la respectiva lucrare.

Pentru a facilita conceperea unui referat de prezentare, atașez un posibil specimen pe care îl puteți modifica după bunul plac.

Referat-de-prezentare-RTE.docx (6367 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.