Ordinul 5242/2022 privind examenul de bacalaureat din 2023

Ordinul 5242/2022 privind examenul de bacalaureat din 2023

Ordinul 5242/2022 privind examenul de bacalaureat din 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 873/2022 în data de 31 august 2022.

Cadrul legal privind examenul de bacalaureat din 2023

Calendar examenul de bacalaureat din 2023

Calendar bacalaureat 2023 sesiunea iunie-iulie

Calendar bacalaureat 2023 sesiunea august 2023

Examenul de bacalaureat 2023

Examenul național de bacalaureat — 2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat — 2011.

Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul național de bacalaureat în sesiunile anului 2023 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011.

 • Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale:
  • Toate filierele, profilurile și specializările:
   • Proba A: proba orală – probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română;
   • Proba B: proba orală – probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale);
   • Proba C: proba orală, scrisă și practică – probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în liceu;
   • Proba D: proba scrisă/practică – probă de evaluare a competențelor digitale
 • Probele scrise:
  • Probele comune:
   • Proba E:
    1. probă scrisă comună;
    2. proba scrisă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
  • Probele diferențiate:
   • FILIERA TEORETICĂ:
    • UMANIST:
     • Filologie și Științe sociale:
      • Proba E: probă diferențiată: Istorie;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;
    • REAL:
     • Matematică-informatică și Științe ale naturii:
      • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Fizică Chimie, Biologie, Informatică;
   • FILIERA TEHNOLOGICĂ:
    • SERVICII:
     • Tehnician în turism, Tehnician în administrație, Tehnician în activități economice, Tehnician în activități de poștă, Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist:
      • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie;
    • RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:
     • Tehnician ecolog și protecția calități mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician în agricultură, Tehnician agro-montan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, Tehnician în industria agroalimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician agronom, Tehnician horticultor, Tehnician zootehnist, Tehnician în agricultura ecologică, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician proiectant produse finite din lemn, Tehnician designer mobilă și amenajări interioare:
      • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Fizică, Chimie, Biologie;
    • TEHNIC:
     • Tehnician de telecomunicații, Tehnician  electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician în instalații electrice, Tehnician electromecanic, Tehnician operator telematică, Tehnician operator roboți industriali, Tehnician mecatronist, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehniciantransporturi, Tehnician prelucrări la cald, Tehnician metrolog, Tehnician aviație, Tehnician instalații de bord (avion), Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician în industria materialelor de construcții, Tehnician în industria sticlei și ceramicii, Tehnician instalator pentru construcții, Tehnician în construcții și lucrări publice, Tehnician producție film și televiziune, Tehnician audio-video, Tehnician multimedia, Tehnician operator procesare text imagine, Tehnician poligraf, Tehnician producție poligrafică, Tehnician în chimie industrială, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician construcții navale:
      • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Fizică, Chimie, Biologie;
   • FILIERA VOCAȚIONALĂ:
    • ARTISTIC:
     • Arhitectură, arte ambientale și design, Arte plastice și decorative, Coregrafie, Muzică, Arta actorului:
      • Proba E: probă diferențiată: Istorie;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;
    • PEDAGOGIC:
     • Învățător-educatoare
      • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;
     • Bibliotecar-documentarist, Instructor-animator, Instructor pentru activități extrașcolare:
      • Proba E: probă diferențiată: Istorie;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;
    • EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT:
     • Pedagog şcolar, Liceu cu program sportiv:
      • Proba E: probă diferențiată: Istorie;
      • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;
    • MILITAR:
      • Matematică informatică:
       • Proba E: probă diferențiată: Matematică;
       • Proba E: probă scrisă la alegere: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică;
    • TEOLOGIC:
      • Toate specializările:
       • Proba E: probă diferențiată: Istorie;
       • Proba E: probă scrisă la alegere: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie;

Pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, disciplinele la care candidații susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin  Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației până la data de 1 noiembrie 2022, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată  prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.

(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba și literatura italiană maternă și matematică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare și comunicare, economie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2013.

(3) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2017.

(4) Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română și cea pentru limba și literatura slovacă maternă sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014.

(5) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2023, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014.

(6) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat — 2023, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2020, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Programele pentru disciplinele examenului național de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin. (1)—(6), valabile în sesiunile anului 2023, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011.

Descarcă Ordin 5242 din 2022 privind examenul de bacalaureat 2023 (6475 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.