Protocol-cadru de colaborare cu medici de familie

Protocol-cadru de colaborare cu medici de familie

A fost publicat modelul pentru protocol-cadru de colaborare cu medici de familie prin Ordinul 1282/2023 al Ministerului Sănătății și nr. 728/2023 al MDLPA.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 381 din 04.05.2023.

Titlu complet: Ordin privind aprobarea Modelului de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația.

Descarcă Model protocol de colaborare (6904 downloads )

Cadru legal

  • Referatul de aprobare nr. AR/6.662/2023 al Direcției generale de sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății;
  • HG 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
  • HG 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;
  • HG 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Modelul de protocol-cadru de colaborare

Art. 1. — Se aprobă Modelul de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin primarii ori împuterniciții acestora, încheie protocoale de colaborare cu reprezentantul legal al cabinetului/cabinetelor de medicină de familie care deservește/deservesc populația din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, conform modelului de protocol-cadru din anexă.

Art. 3. — (1) Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile executive de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București monitorizează la nivel județean încheierea și derularea protocolului prevăzut la art. 1 și informează Unitatea de incluziune socială din Ministerul Sănătății asupra acestor aspecte, conform atribuțiilor de monitorizare, evaluare, dezvoltare și control al activității de asistență medicală comunitară, potrivit prevederilor legale.

(3) Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza îmbunătățirea indicatorilor de sănătate în urma colaborării realizate în baza protocoalelor încheiate potrivit art. 1, prin analiza rapoartelor de activitate ale personalului care desfășoară activitate de asistență medicală comunitară de la nivelul direcțiilor de sănătate județene, a activității raportate în platforma amcmsr.gov.ro și prin vizite realizate în teren.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descarcă Model protocol de colaborare (6904 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.