Registrul Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea în Construcții

Registrul Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea în Construcții

Pe situl oficial al camerei deputaților, la urmărirea procesului legislativ a fost propus un proiect de lege privind Registrul Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea în Construcții.

Proiectul de lege vizează înființarea unui registru electronic la nivel național ce va fi înființat și gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcții și va cuprinde informații privind toate etapele de realizare a execuției de construcții.

Impactul acestui proiect de lege este vital deoarece vizează nu doar îmbunătățirea relației dintre investitori și instituțiile statului, ci și ridicarea nivelului de calitate și control al execuției în construcții. Astfel, vorbim despre impact social și impactul în calitatea în construcții. Pentru că toate etapele de realizare a unei construcții vor putea fi gestionate într-un singur loc chiar de instituția de control în construcții, respectiv ISC, vom asista la o creștere a nivelului de calitate în construcții. În plus, înființarea acestui registru va permite monitorizarea tuturor obiectivelor de către inspectorii ISC, lucru ce nu era posibil până acum.

Inițiatorii sunt un număr total de 32 deputați și senatori din care 5 PSD, un deputat USR, un deputat Minorități, restul de 25 deputați PNL.

La data de 09 august 2023 proiectul de lege se află în proces legislativ, respectiv trimis pentru aviz la comisii.

Expunerea de motive

În expunerea de motive privind acest proiect de lege este vizată în principal optimizarea relației dintre cetățeni și stat, în special pe domeniul construcții. Pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate este propus a se înființa Registrul Electronic Național al Disciplinei în Autorizarea în Construcții. Rolul acestui registru este acela de a cuprinde toate informațiile privind proiectarea, autorizarea, execuția, recepția și exploatarea clădirilor.

În acest registru național, pe care îl voi prescurta RENDAC, se vor înregistra: emiterea certificatului de urbanism, emiterea autorizației de construire, recepția la terminarea lucrărilor și alte aspecte privind evoluția realizării obiectivelor de investiții.

Astfel, se dorește ca acest registru să ajute la informarea cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au atunci când demarează proiecte de execuție. Tot în acest registru cetățenii vor avea acces la informații specifice referitor la exploatarea, protecția clădirilor, economia de energie, izolare termică etc.

Registrul RENDAC va fi înființat și gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcții și va cuprinde informații privind:

 • certificatele de urbanism;
 • autorizații de construire;
 • recepția la terminarea lucrărilor;
 • rezistență mecanică și stabilitate;
 • securitate la incendiu;
 • igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 • siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • protecție împotriva zgomotului;
 • economie de energie și izolare termică;
 • utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Prin acest registru se va facilita relația dintre cetățeni și instituțiile publice și se va mări gradul de informare.

Forma adoptată de Senat

Proiectul de lege dorește să modifice și să completeze Ordonanța 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Astfel, se vor introduce câteva articole noi privind:

 • Înființarea și gestionarea registrului de către IS;
 • Informațiile cuprinse în registru;
 • Termenul de intrare în vigoare este propus a fi de un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial;
 • Metodologia de funcționare și caracteristicile tehnice ale RENDAC se stabilesc prin ordin al MDLPA la propunerea ISC;
 • RENDAC reprezintă un registru de bază în sensul art. 7 alin. (1) din Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;
 • După integrarea cu Platforma Națională de Interoperabilitate, registrul RENDAC și administratorul registrului se supun dispozițiilor Legii 242/2022.

Se va modifica și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Se va introduce un articolul nou cu rumătorul conținut:

În vederea asigurării disciplinei în construcții pentru emiterea și pentru prelungirea valabilității, în condițiile legii, a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, precum și despre recepția la terminarea lucrărilor, autoritățile administrației publice competente au obligația completării și utilizării Registrului Electronic al Disciplinei în Autorizarea Construcțiilor coform metodologiei.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.