Instructiuni de exploatare, intretinere si urmarire a comportarii in timp a constructiei

Instrucțiuni de exploatare, intreținere si urmărire a comportării in timp a constructiei

Proprietarii construcțiilor au obligația de a asigură urmărirea comportării în timp a construcției. Această măsură este dată de Legea 10 din 1995 republicată, secțiunea 5, art. 27 lit. c). Aceste instructiuni de exploatare, intretinere si urmarire a comportarii in timp a constructiei sunt prevăzute în cartea tehnică și prin reglementările tehnice.

Această obligația are în vedere durabilitatea și siguranța construcției. Proprietarul construcției are astfel obligația de a asigura permanent supravegherea curentă a stării tehnice a construcției. Supravegherea se va desfășura pe toată durata de serviciu a acesteia conform legislației tehnice în vigoare.

Legislație de referință

 • Legea 10 din 1995 (republicată 2015)
 • Normativ P-130/1988 – Norme metodologice privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor și supravegherea curentă a stării tehnice a acestora (Buletinul Construcțiilor vol. 4/1988);
 • Normativul C-149/1981 – Norme privind efectuarea remedierilor în construcții (Buletinul Construcțiilor vol. 2/1982)

Lista fenomenelor supuse urmăririi curente:

 • Schimbări evidente ale poziției construcției manifestate prin deplasări vizibile pe orizontală, verticală, sau prin rotiri în raport cu locul inițial de amplasare;
 • Deformații ale elementelor structurale manifestate prin încovoieri, dezaxări, deplasări, tasări, rotiri sau prin căderea finisajelor;
 • Schimbări în gradul de protecție și confort prin cedarea izolațiilor termice sau hidrofuge, manifestate prin igrasie sau condens;
 • Defecte și degradări ale elementelor structurale manifestate prin fisuri în elementele din zidărie și beton, sau pete de rugină pe elementele din beton armat.

Lista fenomenelor supuse urmăririi în exploatare:

 • Asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli la sifoane și la canalizare pentru a evita infiltrarea acestor ape la terenul de fundare și pentru a preveni tasarea diferențiată a fundațiilor;
 • menținerea etanșă a pardoselilor prin chituirea imediată a crăpăturilor și a fisurilor;
 • asigurarea îndepărtării imediate a apelor de suprafață din preajma construcțiilor prin ridicări de trotuar, amenajări de rigole pereate cu panta orientată spre gurile de scurgere ale canalizării pluviale;
 • supraînălțarea construcțiilor prin supraetajare, recompatimentări ale încăperilor cu pereți suplimentari, amplasarea de rezervoare, sau antene pe planșee, precum și străpungerea de noi goluri în pereți, desființarea parțială sau totală a unor pereți existenți; aceste lucrări se vor face numai pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant de specialitate autorizat și numai după obținerea unei noi Autorizații de Construire.

Reparații obligatorii care asigură integritatea construției

 • Verificarea etanșeității și a orientării corecte a pantelor la trotuare și la rigole. Vor fi corectate denivelările produse prin tasare și vor fi etanșeizate crăpăturile;
 • Verificarea periodică a instalației de alimentare cu apă, canalizare și termoficare;
 • Repararea neetanșeităților la instalațiile de alimentare cu apă, canalizare și termoficare pentru a preveni infiltrarea apei în pereți și în terenul de fundare;
 • După îndepărtarea cauzelor vor fi reparate pardoselile și tencuielile degradate.

Dispoziții finale

În astfel de lucrări vor fi respectate toate prevederile legislației tehnice în vigoare. Vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic. Execuția va fi încredințată unor antreprize specializate și vor fi consultați proiectanții de specialiate autorizați.

Toate evenimentele mai sus prezentate care au loc după recepția la terminarea lucrărilor vor fi înregistrate și în Jurnalul Evenimentelor.

Documentele prin care se atestă tipul și calitatea lucrărilor executate vor fi anexate la Cartea tehnică a construcției la capitolul D – DOCUMENTAȚIA PRIVIND EXPLOATAREA, ÎNTREȚINEREA, REPARAREA, URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP ȘI POSTUTILIZAREA CONSTRUCȚIEI.

DOWNLOAD model:  INSTRUCTIUNI-DE-URMARIRE-IN-TIMP-A-COMPORTARII-IN-TIMP-A-CONSTRUCTIILOR.docx (7545 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.