Programul de masuri pentru perioada de timp friguros

Programul de masuri pentru perioada de timp friguros

În conformitate cu prevederile Normativului C16/84 privind „Realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente” beneficiarii de obiective vor institui programul de masuri pentru perioada de timp friguros.

Timp friguros și factori climatici specifici

Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului, care se măsoară la ora 800 dimineața, la umbră, la 2,00 m înălțime de la sol și la distanța minimă de 5,00 m de clădiri sau de orice altă construcție.

„Zi friguroasă” se numește ziua în care temperatura aerului exterior, măsurată conform paragrafului anterior, este inferioară valorii de +5 C grade și nu are tendință de urcare.

Scăderea temperaturii aerului exterior sub valoarea de +5 C grade este însoțită și de alte fenomene meteorologice ce influențează defavorabil activitatea de construcții și care apar cu frecvență mare în perioada convențională definită mai departe:

 • ninsori abundente;
 • vânturi puternice;
 • fenomene alternative de îngheț-dezgheț.

Perioada 15 noiembrie – 15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros” deoarece în acest interval de timp apare o probabilitate maximă ca frecvența zilelor friguroase să depășească 90% din numărul total de zile ale intervalului. În această perioadă este de asemenea maximă probabilitatea de apariție frecventă și a celorlalte denomene specifice.

Măsuri tehnico-organizatorice

Pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții aferente trebuie să se ia din timp o serie de măsuri tehnico-organizatorice, care se referă la următoarele probleme principale:

 • amenajări generale de șantier și măsuri pentru asigurarea calității lucrărilor;
 • construcții speciale de șantier;
 • instalațiile și rețelele de șantier;
 • depozitarea și conservarea materialelor;
 • utilajele și mijloacele de transport;
 • instalațiile de încălzire tehnologică și utilitară;
 • înregistrări de date meteorologice necesare șantierului;
 • protecția și igiena muncii;
 • prevenirea și stingerea incendiilor;
 • protejarea obiectelor sistate.

Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros

Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros va fi elaborat de constructor. Proiectul se supune aprobării conducerii unității tutelare și se trimite la proiectant și la beneficiar pentru verificarea încadrării în devizul general al investiției pentru care se exectuă lucrarea.

În vederea elaborării programului, conducerea antreprizei stabilește pe baza stadiului de realizare a graficului de execuție și a programelor de producție precum și a consultării responsabililor săi pe resoarte sau probleme, programul măsurilor pentru perioada de timp friguros.

La elaborarea acestui program se va ține seama de:

 • crearea în timp util a fronturilor de lucru, potrivit specificului lucrărilor ce urmează a fi executate;
 • închiderea definitivă sau provizorie a spațiilor în care se va desfășura activitatea;
 • încălzirea spațiilor de lucru în condițiile legale;
 • amenajarea și întreținerea căilor de circulație, platformelor, rampelor etc. prevăzându-se curățirea și presărarea lor cu materiale antiderapante;
 • asigurarea de spații corespunzătoare de cazare.

Principalele elemente care trebuie cuprinse în programul de măsuri sunt următoarele:

 • obiectele ce se vor începe, vor continua sau se vor termina în perioada de timp friguros;
 • evidențierea lucrărilor ce urmează a se executa la fiecare dintre obiectele aprobate pentru continuarea realizării lor pe timp friguros, cu precizarea cantităților și eșalonării lor;
 • rezolvarea, în condițiile timpului friguros, a problemelor de aprovizionare, manipulare, transport, depozitare, conservare și distribuire a materialelor necesare activității de execuție a obiectelor de construcții precum și activității din unitățile de producție auxiliară;
 • extinderea utilizării elementelor prefabricate și a altor soluții tehnice moderne;
 • asigurarea materialelor și dispozitivelor auxiliare care se vor utiliza exclusiv la protecția termică a lucrărilor de bază;
 • asigurarea, verificarea, adăpostirea, întreținerea și reparea utilajelor și mijloacelor de transport, destinate activității pe timp friguros;
 • realizarea instalațiilor definitive și punerea lor în funcțiune prin racordarea la centralele provizorii de șantier;
 • asigurarea combustibililor și carburanților pentru necesitățile tehnologice și cele utilitare, din șantier, în sortimentele și cantitățile corespunzătoare specificulu și volumului producției planificate;
 • redistribuirea sarcinilor și activităților necesare pentru dezăpeziri, dezghețări, protecție termică a lucrărilor etc. potrivit cantităților de lucru programate și eșalonării calendaristice a acestora;
 • pregătirea și instruirea specială a cadrelor locale de execuție și de conducere pentru activitatea de lucrări programate și specialiștilor ce vor face instruirea;
 • dotarea muncitorilor, a punctelor de lucru și a altor puncte importante din șantier cu mijloacele de protecție și de intervenție necesare în cazuri de incendiu, inundații, prăbușiri de teren etc.
 • organizarea activității meteorologice prin laboratorul de șantier, constând din dotarea punctelor de lucru și a altor puncte principale din șantier cu termometre curente, asigurarea de termometre speciale pentru măsurarea temperaturilor materialelor și mixturolor, organizarea sistemului de informare previzională și ținerea la zi a evidenței meteorologice de șantier.

Concluzii

Precizările mai sus menționate precum și prevederile Normativului C16/84 sunt obligatorii și se referă la asigurarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, executate în condiții climatice specifice perioadei de timp friguros.

Lucrările de construcții și instalațiile aferente vor fi programate pentru a fi executate în condiții climatice specifice perioadei de timp friguros numai în măsura în care respectă prevederile legale și se asigură condițiile materiale de care este determinată calitatea lor.

Download:  Normativ-C-16-84.pdf (6444 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.