Factori de emisie ai combustibililor

Factori de emisie ai combustibililor în funcție de puterea calorifică netă (NCV)

Factorii de emisie ai combustibililor în funcție de puterea calorifică netă (net calorific value – NCV) și puterea calorifică netă per masa de combustibil se regăsesc în Anexa VI din Regulamentul UE 601/2012. Regulament privește monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Tabelul de mai joc cuprinzând acești factori de emisie ai combustibililor este util pentru managerii energetici pentru industrie și localități. Aceștia trebuie să specifice în raportările lor reducerile de GES t CO2 pentru economiile de energie din programele de îmbunătățire a eficienței energetice.

Factorii de emisie reprezintă rata medie de emisii a unui gaz cu efect de seră raportată la datele de activitate ale unui flux de surse presupunând că oxidarea este compeltă în cazul arderii și a conversiei integrale pentru toate celelalte reacții chimice.

Puterea calorifică netă (NCV) înseamnă cantitatea specifică de energie eliberată sub formă de căldură atunci când un combustibil sau o materie este supusă unui proces de ardere cu oxigen în condiții standard, fără a se ține cont de căldura de vaporizare a apei eventual formate.

GES t CO2 reprezintă tone metrice de CO2 de gaz cu efect de seră.

Descrierea tipului de combustibil Factor de emisie
(t CO2/TJ)
Puterea calorifică netă
(TJ/Gg)
Sursa
Țiței 73,3 42,3 LD IPCC 2006
Orimulsion 77 27,5 LD IPCC 2006
Gaze naturale lichide 64,2 44,2 LD IPCC 2006
Benzină 69,3 44,3 LD IPCC 2006
Kerosen (cu excepția kerosenului pentru avioanele cu reacție) 71,9 43,8 LD IPCC 2006
Ulei din șișt bituminos 73,3 38,1 LD IPCC 2006
Motorină 74,1 43 LD IPCC 2006
Combustibil petrolier rezidual 77,4 40,4 LD IPCC 2006
Gaze petroliere lichefiate 63,1 47,3 LD IPCC 2006
Etan 61,6 46,4 LD IPCC 2006
Naftă 73,3 44,5 LD IPCC 2006
Bitum 80,7 40,2 LD IPCC 2006
Lubrifianți 73,3 40,2 LD IPCC 2006
Cocs de petrol 97,5 32,5 LD IPCC 2006
Materii prime de rafinărie 73,3 43 LD IPCC 2006
Gaz de rafinărie 57,6 49,5 LD IPCC 2006
Ceară de parafină 73,3 40,2 LD IPCC 2006
White spirit și SPB 73,3 40,2 LD IPCC 2006
Alte produse petroliere 73,3 40,2 LD IPCC 2006
Antracit 98,3 26,7 LD IPCC 2006
Cărbune de cocserie 94,6 28,2 LD IPCC 2006
Alți cărbuni bituminoși 94,6 25,8 LD IPCC 2006
Cărbune subbituminos 96,1 18,9 LD IPCC 2006
Lignit 101 11,9 LD IPCC 2006
Șist bituminos și nisipuri bituminoase 107 8,9 LD IPCC 2006
Combustibil brichetat 97,5 20,7 LD IPCC 2006
Cuptoare de cocs și lignit 107 28,2 LD IPCC 2006
Gaz de cocserie 107 28,2 LD IPCC 2006
Gudron de cărbune 80,7 28 LD IPCC 2006
Gaz de uzină 44,4 38,7 LD IPCC 2006
Gaz de cocserie 44,4 38,7 LD IPCC 2006
Gaz de furnal 260 2,47 LD IPCC 2006
Gaz provenit din furnalul bazic cu oxigen 182 7,06 LD IPCC 2006
Gaz natural 56,1 48 LD IPCC 2006
Deșeuri industriale 143 nu se aplică LD IPCC 2006
Uleiuri uzate 73,3 40,2 LD IPCC 2006
Turbă 106 9,76 LD IPCC 2006
Lemn/deșeuri forestiere 15,6 LD IPCC 2006
Altă biomasă primară solidă 11,6 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Mangal 29,5 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Benzină biologică 27 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Combustibili diesel biologici 27 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Alți combustibili biologici lichizi 27,4 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Gaz provenit din depozitele de deșeuri 50,4 LD IPCC 2006
(doar NCV)
Gaz provenit din nămoluri de epurare 50,4 LD IPCC 2006
(doar VCN)
Alte biogaze 50,4 LD IPCC 2006
(doar VCN)
Anvelope uzate 85 nu se aplică WBCSD CSI
Monoxid de carbon 155,2 10,1 J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995
Metan 54,9 50 J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.