Perioada de garanție pentru lucrările de execuție

Perioada de garanție pentru lucrările de execuție

Perioada de garanție pentru lucrările de execuție reprezintă perioada de timp scursă de la recepția la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. În această perioadă beneficiarul urmărește modul de comportare a lucrărilor executate. Dacă sunt constatate vicii rezultate în urma execuției necorespunzătoare, beneficiarul poate să dispună executantului remedierea acestora.

Perioada de garanție pentru lucrările de execuție se stabilește în funcție de categoria de importanță a construcției.

Cadru legal

HG 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora:

Cap.. III recepția finală art. 24:

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate din mai mică decât cea prevăzută de lege.

Conform cu acest regulament privind efectuarea recepțiilor, perioada de garanție se stabilește prin contract. Dacă în contractul de execuție nu a fost specificat acest lucru, atunci se aplică art. 7 din Legea 10/1995.

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Art. 7  (1) În contractele care se încheie ori, după caz, în dispozițiile sau în autorizațiile ce se emit, factorii prevăzuți la articolul precedent sunt obligați să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor, corespunzătoare cerințelor, precum și garanțiile materiale și alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.

(2) În contracte nu se pot înscrie niveluri și cerințe referitoare la calitate inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerințele prevăzute la art. 5.

(3) Perioada de garanție se prevede în contractele încheiate între părți, în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, și va avea o durată minimă, după cum urmează:

  • 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B;
  • 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;
  • 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.