Domenii de autorizare responsabili tehnici cu execuția

Domenii de autorizare responsabili tehnici cu execuția

Domenii de autorizare responsabili tehnici cu execuția: cadrul legal este oferit de Ordinul 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția. Procedura stabilește cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția de către Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC.

Responsabili tehnici cu execuția

Responsabilul tehnic cu execuția este o persoană fizică angajată de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot parcursul procesului de execuție.

Responsabilul tehnic cu execuția se poate autoriza numai dacă îndeplinește condițiile minime de experiență profesională numai cu activități în execuție. Un diriginte de șantier se poate autoriza și având experiența profesională în activități de proiectare, execuție și/sau consultanță. Drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații de responsabili tehnici cu execuția sunt enumerate în acest articol.

Clarificări privind competențe responsabili tehnici cu execuția

Domeniul 9.1– construcții edilitare și de gospodărie comunală–(fost domeniul IX)

Responsabilii Tehnici cu Execuția care au deținut atestate/legitimații emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru domeniul IX – Construcții edilitare și de gospodărie comunală, documente care au fost preschimbate cu autorizații și legitimații emise de I.S.C. pentru domeniul 9.1 – Construcții edilitare și de gospodărie comunală, cu dată emitere 10.04.2017 (conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1895/2016) au în continuare competențe în ceea ce privește asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pentru Rețelele edilitare, Rețelele sanitare și termice  – sursa isc.gov.ro

Listă domenii de autorizare responsabili tehnici cu execuția

Prezint mai jos lista cu domeniile și subdomeniile de autorizare pentru responsabilii tehnici cu execuția.

DOMENII RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA COD
Construcții civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicații și miniere 1
Construcții civile, industriale și agricole 1.1
Construcții energetice și transport pe cablu 1.2
Construcții telecomunicații 1.3
Construcții miniere 1.4
Construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviație 2
Construcții rutiere și drumuri 2.1
Construcții piste de aviație 2.2
Construcții poduri 2.3
Construcții tunele și metrou 2.4
Construcții căi ferate și transport urban pe șină 3
Construcții căi ferate și transport urban pe șină 3.1.
Construcții de porturi și platforme maritime 4
Construcții de porturi 4.1
Construcții de platforme marine 4.2
Construcții și amenajări hidrotehnice 5
Construcții și amenajări hidrotehnice 5.1
Instalații aferente construcțiilor 6
Instalații electrice 6.1
Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare 6.2
Instalații gaze naturale combustibile 6.3
Construcții pentru îmbunătățiri funciare 7
Construcții pentru îmbunătățiri funciare 7.1
Rețele aferente construcțiilor 8
Rețele electrice 8.1
Rețele termice și sanitare 8.2
Rețele de telecomunicații 8.3
Rețele de gaze naturale combustibile 8.4
Rețele pentru transportul produselor petroliere 8.5
Construcții edilitare și de gospodărie comunală 9
Construcții edilitare și de gospodărie comunală 9.1
Lucrări speciale de fundații 11
Lucrări speciale de fundații 11.1

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.