Structura anului școlar 2021-2022

Structura anului școlar 2021-2022

Structura anului școlar 2021-2022 a fost modificată prin Ordinul 5549/2021 al ministrului educației. Ordinul a fost publicat în MO nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 partea I.

Astfel, anul școlar 2021—2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se încheie la data de 31 august 2022. Anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri iar cursurile încep la data de 13 septembrie 2021.

Excepții:

 • clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
 • clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
 • clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

Anul școlar 2021—2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează.

Semestrul I

Semestrul I începe din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:

 • Cursuri: luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021;
  • Vacanță: sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021;
 • Cursuri — luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021;
  • Vacanță de iarnă — vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal
  • Vacanță de iarnă — vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar;
 • Cursuri — luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal
 • Cursuri — luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar;

Semestrul al II-lea

Semestrul al II-lea începe din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:

 • Cursuri — luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022;
  • Vacanță de primăvară — vineri, 15 aprilie 2022 — duminică,1 mai 2022;
 • Cursuri — luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022;
  • Vacanță de vară — sâmbătă, 11 iunie 2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.