Standarde minime pentru catalogul electronic

Standarde minime pentru catalogul electronic

Cele 6 categorii de standarde minime pentru catalogul electronic au fost aprobate prin Ordinul 3896/2023 al ministrului educației. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 366/2023.

1. Tipul aplicațiilor permise

Prima categorie de standarde minime pentru catalogul electronic se referă la compatibilitatea cu diferite dispozitive, siguranța datelor, înregistrarea, păstrarea și tipărirea acestora.

Astfel, aplicația trebuie să îndeplinească o serie de cerințe în acest sens:

 • să fie compatibilă cu dispozitive precum computer personal portabil, PC, tabletă sau telefon atât pentru înregistrări cât și pentru consultări;
 • accesul va fi intermediat prin aplicație mobilă specifică sau interfață locală securizată, mobile ready, cu respectarea standardelor informatice legate de siguranța și trasabilitatea datelor;
 • aplicațiile de sine stătătoare, cu instalare și administrare pe servere fizice, situate în unitatea școlară, sunt utilizate numai în măsura în care acestea sunt considerate cloud-ready și interconectate ulterior prin intermediul unui API sau al unei tehnologii echivalente;
 • să permită notarea elevilor, încheierea mediilor și configurarea perioadelor de învățare (trimestre, semestre sau module) cu păstrarea în istoric a structurilor din anii școlari precedenți;
 • să permită tipărirea documentelor oficiale de bază precum: foi matricole ale elevilor, catalog, condică de prezență, dar fără a se limita la acestea;

2. Modalitatea de autentificare

Autentificarea cu utilizator și parolă este obligatorie. Ca cel târziu în anul școlar 2023—2024 devine obligatorie și autentificarea în doi factori pentru utilizatorii cu rol de administrator, cadru didactic, precum și pentru utilizatorii care pot genera rapoarte. Părinții și elevii vor avea acest tip de autentificate disponibil, dar nu va fi obligatoriu pentru ei.

Autentificarea în doi factori poate fi:

 • de tip utilizator & parolă + SMS;
 • 2FA utilizator + parolă + cod primit prin e-mail sau
 • 2FA utilizator + parolă cod OTP prin intermediul unei aplicații specifice de gestiune a codurilor de tip one-time-password.

Aplicații ce pot genera coduri OTP (One Time Password) sunt authy, google authenticator, microsoft authenticator sau alte instrumente similare.

Copii de siguranță și arhivare

Copiile de siguranță ale înregistrărilor școlare (backup) se fac automat în momentul salvării acestora în cel puțin 2 surse de baze de date.

Zilnic un backup incremental din sursa principală a bazei de date cu înregistrări într-o bază de backup, în mod automatizat, independent și configurabil.

Lunar un backup complet, din sursa principală a bazei de date cu înregistrări, într-o arhivă electronică situată în cloud, pe un alt server sau resursă de salvare electronică situată în afara unității de învățământ.

Anual, la finalul anului școlar catalogul electronic se tipărește, se semnează, se avizează și se arhivează de directorul unității de învățământ.

Drepturile utilizatorilor

 1. Unitatea de învățământ asigură măsurile de securitate a prelucrării datelor și garantează următoarele drepturi ale utilizatorilor:
  a) dreptul de a fi informat;
  b) dreptul de acces;
  c) dreptul la rectificare;
  d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
  e) dreptul la portabilitatea datelor.

Interconectarea

Aplicația de catalog electronic utilizată la nivelul unității de învățământ are posibilitatea de a face schimb de date prin intermediul unui API. Este interzisă utilizarea serviciilor web care nu au la bază conexiuni criptate de formă https.

Prelucrarea datelor

Editarea notelor/calificativelor/absențelor este permisă, pe bază de acces, doar persoanelor responsabile care au capacitatea de modificare conform prevederilor ROFUIP.

Orice modificare de drepturi este aprobată de directorul unității de învățământ, într-un format electronic, în cazul în care platforma permite înregistrarea nealterabilă a acestei acțiuni pentru audit, respectiv prin cerere semnată, până la momentul în care platforma permite o trasabilitate electronică a deciziei.

Cadrul didactic îndreptățit să acorde sau să modifice note/calificative/absențe are acces de editare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Orice interacțiune de adăugare, modificare sau ștergere de date tip note va fi înregistrată trasabil în platformă, păstrând într-o formă de audit cel puțin: timestamp, utilizatorul, un
eventual motiv pentru alterarea înregistrării.

Conducerea unității de învățământ are drept de vizualizare a datelor de la nivelul aplicației.

Elevii și părinții/reprezentanții legali au drept de vizualizare a catalogului electronic în baza unor date de acces prestabilite, respectiv nume de utilizator și parolă.

Utilizatorii de tip administrator nu au dreptul de a înregistra/modifica înregistrări de tip notă/calificativ/absență în catalog.

Interfața de administrare este accesibilă doar utilizatorilor autorizați în acest sens.

Cu acordul conducerii unității de învățământ, orice alt tip de utilizator are acces doar la pagini cu date statistice, fără a putea accesa date personale ale elevilor, cadrelor didactice sau părinților.

Așadar, începând cu anul școlar 2023—2024, toate prevederile prezentelor standarde sunt obligatorii pentru unitățile de învățământ care utilizează catalog electronic.

Descarcă Standarde minime pentru catalogul electronic (6135 downloads )

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.