Proiect de lege privind făina de insecte pe teritoriul României

Proiect de lege privind făina de insecte pe teritoriul României

Pe site-ul Camerei Deputaților a apărut un proiect de lege privind făina de insecte pe teritoriul României. Proiectul vizează reglementarea utilizării făinii de insecte în prepararea și producerea produselor pe teritoriul României, precum și comercializarea acestor produse. Pe scurt, proiectul de lege dorește introducerea unor obligații pentru operatorii economici astfel încât consumatorii să fie bine informați în legătură cu produsele ce conțin făină sau specii de insecte.

Cadru legal

Acest proiect are la bază o serie de regulamente europene

  • Regulamentul (UE) 2022/169 de autorizare a introducerii pe piață a viermelui galben de făină (larva de Tenebrio molitor) sub formă congelată, uscată și de pudră ca aliment nou;
  • Regulamentul (UE) 2023/58 de autorizare a introducerii pe piață ca aliment nou a larvelor de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de făină) sub formă congelată, de pastă, uscată și de pulbere;
  • Regulamentul (UE) 2023/5 de autorizare a introducerii pe piață ca aliment nou a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă);
  • Regulamentul (UE) 2021/1975 de autorizare a introducerii pe piață a Locusta migratoria sub formă congelată, uscată și de pudră ca aliment nou.

Conform cu Regulamentul UE 2015/2283 insectele comestibile sunt alimente noi. Produsele din insecte pot fi solicitate pentru aprobare pentru a fi introduse pe piață în toate statele membre în urma unei evaluări științifice a siguranței de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Până în prezent, produsele din viermele galben de făină (Tenebrio molitor), din lăcustă (Locusta migratoria), din greierele de casă (Achhta domesticus) și din larva gândacului de bălegar (Alphitobius diaperinus) au fost evaluate și aprobate ca fiind sigure.

Expunerea de motive

Conform cu inițiatorii acestui proiect, motivele care stau la bază și care trebuie analizate în regim de urgență sunt:

  • necesitatea reglementării utilizării făinii de insecte în prepararea/producerea produselor, respectiv comercializării acestor produse pe teritoriul României a reieșit ca urmare a dezbaterilor ample din spațiul public românesc privind utilizarea produselor alimentare care sunt/conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi din spațiul Uniunii Europene provenite din insecte;
  • totodată, reglementarea utilizării făinii de insecte în prepararea/producerea produselor pe teritoriul României vizează protejarea produselor tradiționale românești, dar și informarea corectă a consumatorilor, astfel încât aceștia să fie în măsură să distingă și să diferențieze produsele alimentare care sunt sau conțin făină din specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi de produsele clasice, consumate de-a lungul timpului.

Proiectul de lege este adoptat de Senat și se află în dezbatere la comisii. Consiliul Economic și Social a transmis aviz nefavorabil motivat de faptul că alegerea de a consuma sau a nu consuma un produs trebuie lăsat la latitudinea consumatorilor. Marea întrebare este cum vor putea consumatorii să aleagă în cunoștință de cauză dacă nu sunt înștiințați despre existența acestor produse pe bază de insecte?

Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil, evident, din rațiuni pur legislative și vine cu câteva propuneri de modificări și completări. Celelalte comisii urmează să depună raportul și avizele având termene până în octombrie.

Biroul permanent al camerei deputaților a respins procedura de urgență solicitată.

Proiectul de lege privind făina de insecte

Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic privind utilizarea unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și al etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României.

(2) Se interzice operatorilor economici utilizarea, pe teritoriul României, a unor alimente noi autorizate în prepararea produselor prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale și Registrul Național al Rețetelor Consacrate.

(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică tuturor operatorilor economici care produc și comercializează pe teritoriul României produsele prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale și Registrul Național al Rețetelor Consacrate.

(4) Formele de utilizare, respectiv congelată, pastă, uscată, pudră, parţial degresată şi condiţiile în care pot fi utilizate alimentele noi în produsele alimentare, respectiv categoriile specifice de  alimente în care se pot utiliza şi proporţiile maxime admise sunt prevăzute în anexa la regulamente…

Art. 2 – (2) Se interzice prepararea și comercializarea produselor sub denumirea utilizată inițial, dacă acestea au printre ingrediente alimentele noi autorizate menționate la art. 1

(2) în denumirea produselor se utilizează denumirile legale sau denumirile curente sau denumirile descriptive care conţin în mod obligatoriu una dintre sintagmele “cu…”, “din…”, urmată de denumirea alimentului nou autorizat, indiferent de proporţia procentajului acestuia în produsul finit.

(3) Cerinţele specifice suplimentare privind etichetarea, respectiv denumirea alimentului nou menţionată pe eticheta produselor alimentare care îl conţin sunt:

  1. «vierme galben de faină în stare congelată (larva de Tenebrio molitor)», «vierme galben de faină uscat (larva de Tenebrio molitor)» sau «vierme galben de faină sub formă de pudră (larva de Tenebrio molitor)» în funcţie de forma utilizată;
  2. «larve de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de faină) sub formă congelată/de pastă» sau «larve de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de faină) sub formă uscată/de pulbere», în funcţie de forma utilizată;
  3. pulbere parţial degresată de Acheta domesticus (greier de casă)»;
  4. «Locusta migratoria (lăcustă călătoare) congelată», «Locusta migratoria (lăcustă călătoare) uscată/pudră», «Locusta migratoria (lăcustă călătoare) întreagă», în funcţie de forma utilizată.

(4) Etichetele produselor alimentare care conţin alimente noi, respectiv larve de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de faină) sub formă congelată, de pastă, uscată şi de pulbere şi/sau pulbere parţial degresată de Acheta domesticas (greier de casă) şi/sau Locusta migratoria (lăcustă călătoare) sub formă congelată, uscată şi de pudră şi/sau vierme galben de făină (larva de Tenebrio molitor) sub formă congelată, uscată şi de pudră, trebuie să conţină o menţiune din care să reiasă că acest ingredient poate cauza reacţii alergice consumatorilor cu alergii cunoscute la crustacee şi la produse derivate din acestea, precum şi la acarieni. Această menţiune trebuie să apară în imediata apropiere a listei ingredientelor.

Art.3.- Produsele alimentare care sunt/conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi provenite din spaţiul Uniunii Europene vor fi prezentate în suprafeţele de vânzare clasice directe într-un stand separat, delimitat de standurile ce conţin produsele consacrate care nu sunt/nu conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi.

Art.4.- (1) Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii clare şi complete cu privire la produsele alimentare care sunt/conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi provenite din spaţiul Uniunii Europene, operatorii economici au obligaţia de a afişa, la Ioc vizibil, uşor accesibil, lângă standul separat prevăzut la
art.3, informaţia că produsele alimentare sunt/conţin specii de insecte.

(2) Afişarea informaţiei prevăzute la alin.(1) va fi realizată prin grija operatorului economic, pe suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(3) Suportul sau panoul pe care se face afişarea trebuie să fie monocolor, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori, indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, cu font Times New Roman – font size 20.

(4) Indicarea informaţiilor privind produsele alimentare care sunt/conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi, comercializate prin intermediul unei tehnici de  comunicare la distanţă, se face astfel încât informaţiile să fie disponibile şi accesibile înainte de finalizarea comenzii, pe suportul de vânzare la distanţă, pe eticheta de preţ sau ambalajul de transport, precum şi în orice material publicitar.

Art.5.- (1) Indicarea informaţiilor privind produsul finit/mâncării fumizat/e de unităţile de restauraţie colectivă, care sunt/conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi, se face astfel încât informațiile să fie disponibile şi accesibile direct la locul de desfacere/oferire a acestui/acestei produs/mâncări sau, în cazul comercializării prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, înainte de finalizarea comenzii.

(2) Informațiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie scrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, care nu pot fi șterse și nu trebuie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice, lângă produs, pe un panou sau meniu.

(3) Dacă produsele finite/mâncărurile furnizate de unitățile de restaurație colective sunt oferite spre vânzare în mai multe locuri diferite în cadrul aceleiași unități, aceste informații sunt prezentate consumatorului la fiecare dintre aceste locuri.

(4) Pentru produsul finit/mâncarea fumizat/ă de unitățile de restaurație colective oferit/ă spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile figurează pe suportul de vânzare la distanță, pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material publicitar.

Art.6.- (1) Nerespectarea prevederilor art.1 alin.(2)-(4) și art.2-5, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) se fac de către reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art.7.- Contravențiilor prevăzute la art.6 alin.(1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2022, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia i prevederilor art.28 alin.(l) şi ale art.29 din acest act normativ.

Art.8.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de ia data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.