Proiect pentru modificarea legii 269/2004

Proiect pentru modificarea legii 269/2004

Pe situl oficial al camerei deputaților este propus un proiect pentru modificarea legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Proiectul de lege vine cu propunerea de actualizare a sprijinului financiar. Ultima actualizare a fost realizată în anul 2021, când valoarea sprijinului financiar a fost stabilită la 200 de euro.

Acest proiect de lege a fost inițiat de 35 de deputați și senatori, din care un deputat PNL, 12 senatori USR și 22 deputați USR. Proiectul de lege a intrat în procesul legislativ și se află în stadiul de avizare de la comisii.

Deși Legea 269/2004 a sprijinit financiar multe generații de elevi și studenți în vederea achiziționării unui computer personal, în ultimii ani au fost impuse condiții nerezonabile. Acest lucru a redus drastic numărul de elevi și studenți eligibili ajutorului financiar. Practic, de la zeci de mii de solicitări anuale în perioada 2004-2007 s-a ajuns la cifra de doar 2150 de solicitări în anul 2021.

Conform cu expunerea de motive a inițiatorilor proiectului de lege, programul Euro 200 a ajuns să fie un program care nu-și atinge potențialul maxim în momentul de față din punctul de vedere al condițiilor de eligibilitate, printre care venitul maxim pe membru de familie ori un calculator pentru un singur membru al unei familii etc.

Modificări propuse de proiectul de lege

Sunt modificate criteriile de eligibilitate astfel încât de ajutorul financiar să beneficieze toți elevii și studenții aflați în situații financiare defavorizate.

Astfel, proiectul propune modificarea articolului 2 alin. 1 și alin. 2:

(1) Beneficiarii prevederilor prezentei legi sunt:

  1. elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă pe până la 26 de ani, care provin din familii care au un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 50 din valoarea salariului de bază minim brut la nivel național;
  2. elevii orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
  3. elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plafonul de 1.500 de lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum, dar fără a fi stabilită la mai puțin de 50% din salariul minim brut pe economie.

Se modifică și articolul 3 alin. 1 și alin. 2:

(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou.

(2) Un beneficiar poate primi ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator o singură dată.

Astfel, nu se poate utiliza ajutorul financiar pentru achiziția de computere second hand, ci doar computere noi. În plus, de acest ajutor financiar beneficiază toți elevii și studenții care fac parte din aceeași familie defavorizată financiar.

Este propusă majorarea ajutorului financiar

Articolul 4 este propus a se modifica astfel:

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 250 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat.

Este adăugat și articolul 5^1 pentru actualizarea normelor metodologice de aplicare a legii 269/2004:

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se vor actualiza în conformitate cu legislația actuală în vigoare.

 

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.