Legea 108 din 4 mai 2023

Legea 108 din 4 mai 2023

Legea 108 din 4 mai 2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost adoptată de Parlamentul României.

Legea 108 din 4 mai 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 390 din 08.05.2023.

Legea 108 din 4 mai 2023

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 9 din 26 ianuarie 2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2023, cu următoarele modificări:

 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  „O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”
 2. Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Articol unic.
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 11 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
   «k) lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;».
  2. La articolul 11 alineatul (7), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
   «g) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național și de
   infrastructură de metrou.»
 3. După articolul 11^2 se introduce un nou articol, art. 113, cu următorul cuprins:
  «Art. 11^3. — Se pot executa fără autorizație de construire lucrări de supraînălțare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică și marcaje rutiere, în baza avizului Comisiei de Circulație, acordului Brigăzii Rutiere și al administratorului drumului, obținute în prealabil.»
 4. La articolul 43, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «b) aferente infrastructurii de transport de interes național și de metrou gestionate de Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A. se face de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcțiilor;».
 5. La articolul 43, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
  «c) prevederile de la lit. b) se aplică și proiectelor de metrou aflate în diferite stadii de implementare, dacă până la intrarea în vigoare a legii nu a fost depusă la autoritățile locale cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare.»”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.