16 obligații ale titularilor de autorizații de construire

16 obligații ale titularilor de autorizații de construire

Cele 16 obligații ale titularilor de autorizații de construire constituie un întreg capitol din autorizația de construire. Necunoașterea lor conduce la multe probleme, unele dintre ele fiind extrem de neplăcute pentru beneficiari. De exemplu plata unor sume mari ce constituie penalități la întârzierea sau neplata cotelor la începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții. Sau reluarea procedurii de autorizare cu unele măsuri suplimentare cum ar fi realizarea unei expertize tehnice.

În orice caz, nerespectarea obligațiilor ce le revin titularilor de autorizații de construire se materializează în pierderi de bani și timp, uneori cu sancțiuni, la care se adaugă alte neajunsuri cauzate de nefinalizarea lucrărilor. Vorbim de situații precum imposibilitatea continuării lucrărilor, sau a intabulării, a vânzării proprietății sau de realizare a următoarelor investiții asupra proprietății.

Așadar, care sunt aceste obligații ale titularilor de autorizații de construire. Le putem găsi cu mare ușurință pe pagina a doua din autorizația de construire ce ne-a fost emisă, la capitolul B.

Obligațiile titularilor de autorizații de construire

Titularul autorizației este obligat:

 1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației ( formularul-model F.13 (6966 downloads ) ) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
 2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației ( formularul-model F.15 (7018 downloads ) ) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
 4. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.16) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție;
 5. Să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică – DT (DTAC+DTOE/DTAD) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic – P.Th. și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate;
 6. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu;
 7. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
 8. Să transporte la … ( se completează de emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
 9. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de … zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
 10. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil ”Panoul de identificare a investiției” (vezi Anexa nr.8 la Normele metodologice);
 11. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze ”Plăcuța de identificare a investiției”;
 12. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
 13. Să prezinte ”Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
 14. Să solicite ”Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut ”Avizul de securitate la incendiu;
 15. regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției ( Declarație privind valoarea reală a lucrărilor - Anexa 10 (7435 downloads ) );
 16. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

Am atașat în textul de mai sus și unele formulare și anexe pe care le putem descărca pentru a le completa direct din computer sau cu pixul. Funcționarii de la primării și consilii locale atașează la autorizația de construire și aceste formulare F13, F14, F15 și F16 ce trebuie utilizate în relația cu primăria și ISC – Inspectoratul de Stat în Construcții.

 

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.